Historische Kring ‘Tussen Rijn en Lek’

De Historische Kring Tussen Rijn en Lek is een vereniging die zich richt op de toekomst, met de volle aandacht voor het verleden van het Kromme-Rijngebied. De vereniging bestaat sinds 1966 en heeft als doelstelling iedereen die interesse heeft in deze streek en haar geschiedenis met elkaar in contact te brengen en de kennis over het gebied uit te breiden en te verdiepen.

Bent u geïnteresseerd in de historie van het Kromme Rijngebied? Dan bieden we u uitstekende mogelijkheden om u daarin te verdiepen en daarvan te genieten. De vereniging informeert haar leden over de rijke geschiedenis van het gebied door middel van:

Lezingen
Circa 6 maal per jaar afwisselend in de drie Kromme Rijngemeenten Wijk bij Duurstede, Bunnik en Houten.
Lees meer

Publicaties
Vier maal per jaar het tijdschrift “Het Kromme Rijngebied”, toegezonden aan de leden; een eigen boekenreeks onder de naam “Historische Reeks Kromme Rijngebied”; publicaties van de archeologische werkgroep; artikelen in kranten.
Lees meer

Excursies
Meerdere malen per jaar; onder deskundige begeleiding naar interessante historische plaatsen binnen en buiten de Kromme Rijnstreek. Eenmaal per jaar is er een grote excursie naar een interessante bestemming in binnen- of (nabij) buitenland.; deze duurt een dag en wordt traditiegetrouw afgesloten met een diner.
Lees meer

Exposities
Jaarlijks worden er kleinschalige exposities georganiseerd. Deze worden voornamelijk gehouden in het Oude Station van Houten.
Lees meer

Verder stelt de vereniging haar leden in staat om in groepsverband actief bezig te zijn met de streekgeschiedenis. Dat kan o.a. in de werkgroepen: Archeologie, Monumenten, Oral History en Genealogie en Historisch Onderzoek. De vereniging is incidenteel actief in educatieve geschiedenisprojecten voor de jeugd.

Adres secretariaat
Maria van Boechoutlaan 23, 3984 PE Odijk
telefoon: 030 6562057 / 06-27892909
Of mail het secretariaat of de vereniging.

Bestuur van de vereniging
Otto Wttewaall – voorzitter
Jan van Geest – eerste secretaris
Norma Mulder – tweede secretaris
Sierk de Jongh – penningmeester
Hans van Aken – genealogie, archeologie en historisch onderzoek
Frits van der Leije – archeologie
Tom Schrijvers – monumentenzorg Bunnik
Frank Magdelyns – ledenadministratie

De vereniging belegt statutair elk jaar een ledenvergadering, waarvoor alle leden van harte uitgenodigd zijn. Wie de jaarstukken (verslag ledenvergadering, jaaroverzicht, verslag en begroting penningmeester) wil inzien klikt op deze link.

Ereleden
Prof. Dr. C Dekker †
A. Graafhuis †
Dr. G. de Nie
P.S.A. de Wit
L.M.J. de Keijzer †