Nieuwsbrief Tussen Rijn en Lek

Seizoen 2018-2019 Nieuwsbrief nr. 4, april 2019.
secretariaat: Maria van Boechoutlaan 23, 3984 PE Odijk; tel: 030-6562057; mail: janvangeest@ziggo.nl

Agenda en informatie

Inhoud: activiteiten,  agenda en informatie.
Zaterdag 13 april 2019: grote excursie naar Friesland
Dinsdag 16 april 2019:
ledenvergadering

Dinsdag 16 april 2019: lezing over Maarten van Rossum door Sander Wassing
Donderdag 16 mei 2019:
lezing over Jan van Brederode door Frits van Oostrom in Houten

Voorwoord

Tegelijkertijd met deze nieuwsbrief ontvangt u het eerste nummer van Het Kromme-rijngebied. Het blad is gedrukt door een nieuwe drukker; De Groot Drukkerij in Goudriaan.

Tegelijkertijd hebben we het bezorgingsproces aangepast. Het tijdschrift wordt voortaan bezorgd door het postbedrijf Sandd. Hierdoor kunnen we het logistieke proces rond het tijdschrift in deze steeds groter wordende vereniging beter beheersen.

Vanaf deze plaats willen we als bestuur de bezorgers bedanken die jarenlang het tijdschrift hebben bezorgd. Een speciaal woord van dank is er ook aan Wim van Miltenburg die jarenlang de ledenadministratie invoerde in zelf geschreven software, zodat er etiketten konden worden geprint. Door het uitbesteden aan Sandd hoeven we ook de nieuwsbrief, het tijdschrift en flyers niet meer samen te voegen. Kortom voor vele vrijwilligers is er werk uit handen genomen, waardoor we allemaal met onze interesse, de geschiedenis, bezig kunnen zijn.

Sinds begin dit jaar verstuurt de Historische Kring Tussen Rijn en Lek ook onregelmatig een nieuwsbrief. wanneer u deze niet ontvangt, maar hier wel interesse in heeft kunt u het beste een e-mail sturen naar info@tussenrijnenlek.nl. uw e-mailadres wordt dan opgenomen in de ledenadministratie van de vereniging.

Ondertussen hebben dit voorjaar nog een aantal interessant lezingen voor u en is het bestuur bezig met voorbereidingen voor het komend seizoen 2019-2020. Daarover in de volgende nieuwsbrief meer informatie.

Grote excursie naar Friesland

Grote excursie naar Friesland Op zaterdag 13 april 2019 gaan we op Grote Excursie naar Friesland. U kunt nog mee! Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Meldt u zich zo snel mogelijk aan bij:
– Mw. N. Th. Mulder ) 0343-591568
– Dhr. H.J.J. Steenman ) 030-6342644
– Dhr. J.M. van Geest ) 030-6562057
– Dhr. T. Schrijvers ) 06-37402914
Verdere informatie vindt u in de folder die in de Nieuwsbrief van februari is meegezonden.

Maarten van Rossum, berucht veldheer

Op dinsdag 16 april 2019 geeft Sander Wassing een lezing over een berucht veldheer uit de 16de eeuw: Maarten van Rossum onder de titel: De plundertochten van Maarten van Rossum door Holland en het Sticht. ‘Blaken en branden is het sieraad van de oorlog’ LET OP! De locatie is gewijzigd. ‘De Open Hof’, Kerkstraatje 4, Wijk bij Duurstede

De beruchtste veldheer van de zestiende eeuw was Maarten van Rossum (ca. 1490-1555):“Blaken en branden is het sieraad van de oorlog”. Zijn lijfspreuk werd door hem en zijn soldaten omgezet in meedogenloze daden. Kerkklokken, zendboden en rookkolommen aan de horizon waarschuwden mensen dat de ‘gelderaers’ in aantocht waren. Van Rossum stond in de zestiende eeuw bekend als de ‘Gelderse Atilla’ en de ‘gesel van de boeren’.

Landsheer Karel V (1500-1558) koesterde de ambitie om alle Nederlandse provincies aan zijn gezag te onderwerpen. Dat betekende dat hij ook het hertogdom Gelre bij zijn gebieden wilde voegen; een ambitie waar de Gelderse hertogen zich uiteraard fel tegen verzetten. De gewone man kreeg de rekening gepresenteerd van het conflict dat tot 1543 steeds hoger opliep. Decennia lang hield Maarten van Rossum in dienst van de Gelderse hertogen door terreur en guerrillaoorlogvoering de Nederlanden in zijn greep. Die dreiging kwam in het jaar 1527 dichtbij voor de inwoners van het zestiende-eeuws Maartensdijk. Het slot van de bisschop van Utrecht, Huis Ter Eem bij Eembrugge, werd toen door Van Rossum ingenomen. Dit betekende dat soldaten de regio onveilig maakten.

Wie was Maarten van Rossum en wat dreef hem? Welke krijgsbuit streek hij op en welke tactieken werden gebruikt? Waren zijn plundertochten succesvol? Deze en andere vragen worden tijdens de lezing aan de orde gesteld.

Zeven jaar geleden besloot Sander Wassing de studierichting te volgen waar zijn hart naar uitgaat: geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Zijn scriptie schreef hij over de Beeldenstorm en Alva’s Raad van Beroerten. Sinds zijn afstuderen in 2013 is hij werkzaam als freelance historicus. Hij organiseert lezingen, schrijft artikelen, verzorgt gastlessen op scholen en verricht archiefonderzoek. In de lezingen die hij geeft, legt hij altijd het verband tussen het onderwerp en de lokale geschiedenis. Daarnaast is hij als conservator verbonden aan de Stichting Historisch Museum Hazerswoude.

De lezing vindt plaats in De Open Hof – Kerkstraatje 4 – 3961 AV Wijk bij Duurstede . De zaal is open om 19.30 uur. De lezing begint om 20.00 uur.  De toegang is gratis.

Ledenvergadering

Voorafgaand aan deze lezing is er een korte ledenvergadering van 19.30 tot 20.00 uur. De stukken voor deze vergadering zijn te lezen via onze site: www.tussenrijnenlek.nl.

Ridder Jan van brederode

Donderdag 16 mei 2019. Noteer deze dag vast in uw agenda!

De beroemde Nederlandse historicus Frits van Oostrom  geeft voor ons een lezing over zijn nieuwste boek.

De voordracht zal, ondersteund door een rijke powerpoint, gaan over Van Oostroms veelgeprezen jongste boek: Nobel strevenHet onwaarschijnlijke maar waargebeurde verhaal van ridder Jan van Brederode. Ook de “achterkant” van het boek zal aan de orde komen: aanleiding, motieven, werkwijze en onthaal ervan. Voor deze gelegenheid zal de spreker speciale aandacht besteden aan de relaties tussen de familie Brederode en Vianen en omgeving.

Frits van Oostrom is universiteitshoogleraar in Utrecht. Daarvoor was hij hoogleraar te Leiden en gasthoogleraar aan Harvard University. Ook was hij president van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, en voorzitter van de commissie die de Canon van Nederland ontwierp, met 50 vensters. Zijn werk werd vele malen onderscheiden: o.a. met de Spinozaprijs, de AKO literatuurprijs (voor Maerlants wereld) en de Gouden erepenning van de Koninklijke Vlaamse Academie van Wetenschappen. Nobel streven kreeg de Libris Geschiedenis Prijs, als – volgens de jury – het beste Nederlandse historische boek van 2017-2018.

En…. het bestuur weet uit eigen ervaring dat Van Oostrom een heel boeiend en humoristisch verteller is. Dit mag u dus beslist niet missen.

De lezing vindt plaats in De Engel, Burgemeester Wallerweg 2 in Houten. De zaal is open om 19.30 uur. De lezing begint om 20.00 uur. De toegang is zoals altijd gratis.

Wij vinden het erg belangrijk dat de toegang gratis is, zodat zoveel mogelijk mensen de lezingen bij kunnen wonen. Achter in de zaal staat wel altijd een donatie-pot, waarin u eventueel een vrijwillige bijdrage in de kosten kunt deponeren.

Hoofdredacteur/redactrice gezocht

Ons tijdschrift is op zoek naar een hoofdredacteur/redactrice.

De redactie van ons tijdschrift wil graag kennis maken met een hoofdredacteur/redactrice, tevens kunnen artikel schrijver(ster)s zich melden. Wie komt dit team medewerker(ster)s verder versterken? Informatie, bel of mail Otto Wttewaall: tel.: 06-44217384 of e-mail: otto@wickenburgh.nl

Volg ons op Facebook en Twitter

De Historische Kring Tussen Rijn en Lek is ook actief op Facebook en Twitter. Via deze kanalen proberen we een jonger publiek te interesseren voor de geschiedenis van onze regio en de evenementen van de Historische kring. Heeft u ook Facebook of Twitter? Volg ons dan via https://www.facebook.com/Tussenrijnenlek/ of https://twitter.com/tussenrijnenlek

Nieuwe expositie in opbouw

De Archeologische Werkgroep is volop bezig met de voorbereiding van een nieuwe tentoonstelling, gewijd aan
de grote opgraving in Houten-Castellum enkele jaren geleden. We hebben al een voorlopige titel: Van IJzertijd tot nieuwbouwwijk. Er zijn in de wijk Castellum buitengewone vondsten opgegraven. Het gebied is in de loop van duizenden jaren gevormd door natuur en mens. En elke periode heeft zijn sporen in de grond achter gelaten. De nieuwe tentoonstelling zal vanaf medio mei 2019 te bezichtigen zijn.

Intussen blijft onze archeologiezolder toegankelijk voor bezoekers, want de prachtige maquette van het Romeinse fort Vechten (Castellum Fectio), veel Romeins aardewerk en de Probus-grafsteen blijven op hun plaats. En vinders van materiaal zijn welkom om hun vondsten aan ons te laten zien. Het Oude Station vindt u aan Het Stationserf 99, 3991 XX in Houten. Openingstijden: dinsdag en zater- dag van 11.00 tot 15.00 uur en op afspraak. Telefoon: 030-6379909, e-mail: info@ archeologiehouten.nl

Meerijden met elkaar!

Eén van de opmerkingen van leden in het kader van onze enquête was dat het prettig zou zijn als leden zouden kunnen meerijden met anderen naar lezingen en excursies en dergelijke. Niet iedereen heeft een auto en sommige van onze locaties zijn weliswaar historisch fraai, maar soms ook moeilijk te bereiken als je geen auto rijdt.

Het bestuur stelt voor dat leden die iemand willen/kunnen meenemen dat aangeven bij Norma Mulder. Mensen die graag mee willen rijden kunnen dat ook aangeven. Norma probeert het aanbod en de vraag dan te matchen. U kunt dit doen per mail: norma.han@casema.nl of per telefoon: 0343-591568 (bij geen gehoor inspreken en uw telefoonnummer noemen).

Het bestuur
April 2019

Eerdere nieuwsbrieven

> Seizoen 2018-2019: nieuwsbrief 4 – april 2019
> Seizoen 2018-2019: nieuwsbrief 3 – februari 2019
> Seizoen 2018-2019: nieuwsbrief 2 – december 2018
> Seizoen 2018-2019: nieuwsbrief 1 – augustus 2018
> Seizoen 2017-2018: nieuwsbrief 4 – mei 2018
> Seizoen 2017-2018: nieuwsbrief 3 – februari 2018
> Seizoen 2017-2018: nieuwsbrief 2 – december 2017
> Seizoen 2017-2018: nieuwsbrief 1 – augustus 2017