Nieuwsbrief Tussen Rijn en Lek

Seizoen 2018-2019 Nieuwsbrief nr. 1, augustus 2018.
secretariaat: Maria van Boechoutlaan 23, 3984 PE Odijk; tel: 030-6562057; mail: janvangeest@ziggo.nl

Agenda en informatie

Woensdag 10 oktober –  Lezing De Wijkerslooth de Weerdesteyn, Langbroek – 20.00 uur
Zaterdag 24 november –  excursie archeologie en historie van de Kaapse Bossen, Doorn, 13.30 uur
Donderdag 22 november –  Lezing geschiedenis van de veeteelt, Schalkwijk, 20 uur
t/m 26 januari 2019 – Expositie Schatten van Vechten – Oude Station Houten

Na zo’n zinderende zonnige zomervakantie is het goed om weer plannen te gaan maken voor na deze vakantie. Het nieuwe seizoen start – al 31 jaren – met de Open Monumentendagen begin september. In het weekend van 8 en 9 september 2018 zijn meer dan vierduizend prachtige monumenten in heel Nederland gratis toegankelijk voor iedereen. Het is dé kans om een plek te bezoeken waar u normaal niet zo snel komt en deel te nemen aan de vele activiteiten die overal georganiseerd worden. Het thema is dit jaar ‘In Europa’. Met dit thema sluit Open Monumentendag aan bij het Europese Jaar van het Cultureel Erfgoed. Het accent zal dit jaar liggen op wat ons in dit deel van de wereld aan elkaar bindt. In de handige gids voor Open Monumentendag in het Kromme Rijngebied, meegezonden met deze nieuwsbrief)  vindt u alle bezienswaardigheden en activiteiten voor  het Kromme Rijngebied handig en overzichtelijk bij elkaar.

Oproep: We zoeken nieuwe bestuursleden!

Iets voor u om een Historische Kring besturen?

In het bestuur zijn 3 vacatures.

  • Onze penningmeester Wim van Zijl is dit voorjaar plotseling overleden. In hem missen wij een bekwame en accurate bestuurder. Hij zorgde voor het binnenkomen van onze inkomsten, voor het betalen van onze rekeningen en voor het op navolgbare wijze boeken van de inkomsten en uitgaven. Hij had ook zijn eigen inbreng bij andere bestuurlijke zaken.
  • Herman Steenman verzorgt onder meer, met ondersteuning van Wim Miltenburg, de ledenadministratie. Beide heren hebben aangegeven dat zij er mee gaan stoppen. Hun leeftijd is de reden. Daar kun je anders over denken, maar het is hun eigen besluit.
  • Ellie Oudeheuvel en Aletta van Emden willen stoppen. In hun plaats zoekt het bestuur naar een of meer bestuursleden die inzetbaar zijn voor diverse bestuurstaken.

Naast uw specifieke taak bent u lid van het bestuur. Wij vergaderen ca. 6x per jaar 2 uur. De bestuursleden vinden allemaal de historie van ons gebied boeiend en we vinden het leuk en gezellig met elkaar bezig te zijn om te organiseren dat de kennis wordt behouden, vermeerderd en uitgedragen.

Is uw belangstelling gewekt, aarzel niet om contact op te nemen met de secretaris, Jan van Geest (tel: 030-6562057; mail: janvangeest@ziggo.nl), of met een van de andere bestuursleden. Kent u iemand waarvan u vermoedt dat zij of hij goed bij zo`n functie past, geef de naam door aan de secretaris. 

Lezing over De Wijkerslooth de Weerdesteyn

Op woensdag 10 oktober 2018, te Langbroek om 20.00 uur geeft Ad van Bemmel een lezing over het archief van de familie De Wijkerslooth de Weerdesteyn.

Deze belangrijke adellijke familie uit het Kromme Rijngebied heeft hun omvangrijke archief, dat begint in het jaar 1418 en loopt tot het jaar 1919,  overgedragen aan het Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht. Ad van Bemmel heeft het buitengewoon interessante en omvangrijke archief geordend en in kaart gebracht. Hij vertelt over de achtergronden van het archief, over de inhoud en over de onderzoeksmogelijkheden ervan. Ook komt de geschiedenis van de familie en van het huis Weerdesteyn aan bod.

De lezing vindt plaats in Langbroek waar het kasteel van De Wijkerslooth de Weersteijn nog steeds staat en zal plaatsvinden in het het nieuwe Dorpshuis De Toekomst, Prinsenplein 3 te Langbroek. Er is ruim parkeergelegenheid. De zaal is open om 19.30 uur. De lezing begint om 20.00 uur.

Kleine excursie: de archeologische- en historische geheimen van de Kaapse Bossen

Let op de excursies op 13 oktober en 17 november zijn volgeboekt. Op 24 november is de derde excursie

Iedereen kent de Utrechtse Heuvelrug als een uitgestrekt bosgebied waar je plezierig kunt wandelen, fietsen, mountainbiken en paardrijden maar dat er in de bossen ook archeologische en historische overblijfselen te zien zijn, is veel minder bekend.

Grafheuvels komen u misschien nog wel vaag bekend voor maar er valt veel meer te zien, zoals  ijssmeltwaterdalen, oude wegen en kerkepaden, karresporen,  grens- en perceel afscheidingen, bos- en akkerwallen, gronden van raatakkers (zgn. celtic fields), eikenhakhoutpercelen etc. Iedere periode en gebruik heeft hier in de afgelopen eeuwen z’n sporen achter gelaten.

Onder deskundige leiding van een archeoloog en 2 gespecialiseerde gidsen willen we u hier kennis mee laten maken.

Zaterdag 24 november om 13.30 uur ontvangen wij u graag met een kop koffie/thee in de orangerie van het Landgoed de Ruitenberg, Maarsbergseweg 6, Doorn. We starten dan met een inleiding en een korte vragenronde (30 min) om vervolgens het bos in te gaan voor een rondwandeling (2 uur) langs de diverse items waarbij ter plekke verder uitleg gegeven wordt.

Praktische gegevens:

  • Wandelschoenen
  • Kosten 2 euro pp ter plekke te voldoen
  • Aanmelding en vragen: Frits van der Leije, fvanderleije@gmail.com
  • Aanmelden en deelname: in volgorde van aanmelding (groepsgrootte is max. 30, bij overschrijving wordt er een nieuwe groep geformeerd en een nieuwe datum geprikt)
  • Na inschrijving ontvangt u een routebeschrijving en vanuit de duurzaamheidsgedachte bevelen wij carpoolen of de fiets aan als vervoermiddel naar de orangerie

Deze unieke excursie is een gezamenlijk initiatief van het Team Erfgoed van de Gemeente Heuvelrug, de Vereniging Natuurmonumenten locatie Kaapse Bossen en de Historische Kring Tussen Rijn en Lek.

De koe op de kaart

Op donderdag 22 november 2018 zal  Hans van Miltenburg een lezing houden over de geschiedenis van de veeteelt onder de titel: Groeten uit de rundveewereld

Tussen mens en rund bestaat al eeuwen een bijzondere band. Ooit gehoord van koehoedster Johanna Stortelder, topfokker Kornelis Kuperus, sterke man Milo Barus en kalfvangster Lucille Mulhall? Aan de hand van unieke (en ludieke), historische prentbriefkaarten zal Hans Miltenburg, boerenzoon en oud-inwoner van Schalkwijk, u meenemen in de wereld van het rundvee en de verbintenis met de mens. Hans zal iets vertellen over rassen, het rund als trekdier en tradities en gebruiken met runderen.

 

Daarnaast zal hij ingaan op een aantal interessante aspecten van de melkveehouderij zoals de opkomst van de zuivelindustrie, de melkwinning en de veemarkten. Ook zullen er nog enkele leuke weetjes over historische  prentbriefkaarten aan de orde komen.

Hans  is als zoötechnisch specialist verbonden aan de Gezondheidsdienst voor Dieren en verzamelt historische prentbriefkaarten over de rundveehouderij. Hij heeft meerdere artikelen over ontwikkelingen in de melkveehouderij gepubliceerd in het vakblad de “Veeteelt” en is samen met Reimer Strikwerda auteur van het boek “Koe op de kaart”.

De lezing vindt plaats  in Cultureel Centrum De Wiese, De Wiese 2, 3998 MD Schalkwijk (030-6011050. Aanvang 20 uur. De zaal is om 19.30 uur open.

Schatten van Vechten – Fectio

Op 24 maart is deze fraaie tentoonstelling feestelijk en onder grote belangstelling geopend. Toen het nieuwe fort van de Hollandse Waterlinie in 1867 werd gebouwd, stuitten de bouwers op funderingen van een veel oudere versterking. Het bleken resten te zijn van castellum Fectio, een van de eerste Romeinse forten langs de noordelijke Limes. Archeologie stond in ons land toen nog in de kinderschoenen. Echter vanaf het eind van de 19de eeuw tot aan het moment dat het Waterliniemuseum werd gebouwd, is er niet alleen door beroepsarcheologen opgegraven, maar ook door detector- en amateurarcheologen.

Door de grote hoeveelheid vondsten krijgen we een goed beeld van het leven in de tijd dat de Romeinen hier waren. Een beeld van zowel het leven in het militaire fort als van de bewoners in het dorp er omheen.

Het gaat echter niet alleen om het militaire fort, maar ook over de Vicus (het dorp) dat bij bijna elk Castellum aanwezig was. De Romeinse bewoning in en rondom Houten komt ruim aan bod.

Vele vondsten die daar opgegraven zijn, worden geëxposeerd. Aan de expositie werkten mee het RMO- Leiden, het PUG-Utrecht, BAAC-’s Hertogenbosch en particulieren.

Het Oude Station vindt u aan Het Stationserf 99, 3991 XX  in Houten.
Openingstijden: dinsdag en zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur en op afspraak, tot 26 januari 2019.

Telefoon: 030-6379909, e-mail: info@archeologiehouten.nl

Meerijden met elkaar!

Eén van de opmerkingen van leden in het kader van onze enquête was dat het prettig zou zijn als leden zouden kunnen meerijden met anderen naar lezingen en excursies en dergelijke. Niet iedereen heeft een auto en sommige van onze locaties zijn weliswaar historisch fraai, maar soms ook moeilijk te bereiken als je geen auto rijdt.

Het bestuur stelt voor dat leden die iemand willen/kunnen meenemen dat aangeven bij Norma Mulder. Mensen die graag mee willen rijden kunnen dat ook aangeven. Norma probeert het aanbod en de vraag dan te matchen. U kunt dit doen per mail: norma.han@casema.nl of per telefoon: 0343-591568 (bij geen gehoor inspreken en telefoonnummer noemen).

Tot ziens op onze activiteiten
Het bestuur
augustus 2018

Eerdere nieuwsbrieven

> Seizoen 2018-2019: nieuwsbrief 1 – augustus 2018
> Seizoen 2017-2018: nieuwsbrief 4 – mei 2018
> Seizoen 2017-2018: nieuwsbrief 3 – februari 2018
> Seizoen 2017-2018: nieuwsbrief 2 – december 2017
> Seizoen 2017-2018: nieuwsbrief 1 – augustus 2017
Seizoen 2016-2017: nieuwsbrief 4 – april 2017