Nieuwsbrief Tussen Rijn en Lek

Seizoen 2017-2018 Nieuwsbrief nr. 3, februari 2018.
secretariaat: Maria van Boechoutlaan 23, 3984 PE Odijk; tel: 030-6562057; mail: janvangeest@ziggo.nl

INHOUD: ledenvergadering, lezingen, excursies 2018, expositie, meerijden

Het jaar 2018  is alweer bijna 2 maanden oud.  Zoals altijd heeft het bestuur zijn best gedaan om voor u weer een leuk en interessant programma voor  de eerste helft van 2018 samen te stellen. Traditiegetrouw is er in het voorjaar een korte  ledenvergadering, voorafgaand aan de lezing op 14 maart. We hopen weer veel leden op onze activiteiten persoonlijk te ontmoeten.

Ledenvergadering 2018
Voorafgaand aan de lezing van Henk Blok over Kasteel Cammingha op woensdag 14 maart 2018 is er een korte ledenvergadering. Deze begint om 19.30 uur. De locatie is ‘Huize Bunnichem’, Burgemeester Weijersstraat 26 te Bunnik.

Let op!!!
Het Jaarverslag 2017, het financieel jaarverslag 2017 en begroting 2018, het verslag van de ledenvergadering 2017 en de agenda vindt u op de website!

Als vereniging proberen we de kosten zoveel mogelijk te beperken. Het versturen van “gewone” post wordt steeds kostbaarder. Het bestuur heeft daarom in 2016 besloten om de jaarstukken niet meer per post te sturen. Ze staan staan op de Tussen Rijn en Lek– website: www. tussenrijnenlek.nl (klik op over ons in de bovenbalk en dan op jaarvergaderingen).

Wanneer men de jaarstukken liever per post ontvangt, is dat mogelijk. Laat u ons per telefoon:
0343- 591568 of per mail: norma.han@casema.nl even weten dat u de stukken graag per post ontvangt, dan sturen we ze u alsnog toe. Als u het lastig vindt om in een website te zoeken, kunt u ook vragen of we u de stukken als bijlage bij een mail willen versturen.


De geschiedenis van Kasteel Cammingha herschreven

Woensdag 14 maart 2018
Plaats in huize Bunnichem, Burg v.d. Weijerstraat 26, 3981 EJ Bunnik (tel: 030-6569010)
De zaal is open om 19.30 uur
De lezing begint om 20.00 uur

Kasteel Cammingha ligt in Bunnik aan de oevers van de Kromme Rijn. Na het vertrek van de laatste bewoners, in het begin van de 20ste eeuw, verviel het tot een ruïne. Eind jaren 50 dreigde de eigenaresse, mevrouw Peek, zelfs met het aanvragen van een sloopvergunning.

Gelukkig werd net op tijd een rijksbijdrage voor de restauratie verkregen en in de jaren 60 werd het gerestaureerd door de familie Peek. Na enkele bestemmingswisselingen vertrok de laatste particuliere bewoner in 2013. Het is daarna verbouwd en doet nu dienst als trouwlocatie en vergadercentrum. In de toekomst kan er wellicht overnacht worden.

In 2013 werd het kasteel voor de eerste keer op Open Monumenten Dag opengesteld voor bezoek. Honderden mensen werden rondgeleid door Kaj van Vliet, Rijksarchivaris van het Utrechts Archief, en Henk Blok. Van te voren hadden deze heren onderzoek gedaan, zich baserend op de literatuur.

Na Open Monumenten Dag 2013 vroegen de eigenaars om meer uit te zoeken over de geschiedenis van dit kasteel. Deze geschiedenis blijkt in de 16e en 17e eeuw heel anders te zijn dan tot nu toe bekend was. Dit alles resulteerde in 2016 in een boek over kasteel Cammingha, de erbij gelegen hofstede De Beesde en de eigenaren en bewoners.

Tijdens de lezing zal stilgestaan worden bij de geschiedenis van het kasteel en de hofstede, en bij de vraag waarom tot op heden hun geschiedenis overal op websites en in publicaties verkeerd vermeld wordt.

Henk Blok (1964) is in 1989 afgestudeerd als historicus aan de Universiteit Utrecht. Zijn eindscriptie ging over de octrooien van de Westindische Compagnie. De vraag die daarbij centraal stond was of de WIC opgericht was in 1621 als handelscompagnie of als oorlogscompagnie tegen de Spanjaarden.

Henk werkt bij een grote verzekeringsmaatschappij, maar doet daarnaast onderzoek naar de geschiedenis van zijn woonplaats Bunnik. Ook heeft hij meegeholpen met de ontsluiting van de Collectie Brands in Nieuw-Dordrecht en geeft hij lezingen over Bunnikse historische onderwerpen.

 


Grote excursie naar Duitsland

Zaterdag 14 april 2018
We bezoeken o.a. Schloss Nordkirchen en het LWL Industrie Museum Schiffshebewerk Henrichburg. Alle informatie hierover en ook hoe u zich kunt aanmelden vindt u in een aparte bijlage over de grote excursie, meegezonden met deze nieuwsbrief.


Excursie naar Fort Honswijk

Zaterdag 2 juni 2018
De rondleiding begint om 10.30 uur. Het is de bedoeling dat u op eigen gelegenheid naar Fort Honswijk komt.

De rondleiding zal langs enkele gebouwen voeren. Naast Torenfort en Contrescarp zullen een flankbatterij (gebouw M), een munitiewerkplaats (gebouw H) en het gerestaureerde Poortgebouw worden bezocht. Naast een uitleg van de militaire rol van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de functie van deze gebouwen zal er ook worden ingegaan op de achtereenvolgende gebruikers van het fort vanaf de opening tot de sluiting van het terrein in 1997.

Er zal een kleine vergoeding gevraagd worden aan de deelnemers als bijdrage aan de betaling van de gidsen. Omdat we nog niet weten hoeveel gidsen we nodig hebben is de hoogte van het bedrag nog niet bekend.

Het adres is: Lekdijk 58, 3998 Schalkwijk.

In verband met het aantal gidsen moet u zich voor deze excursie wel aanmelden. U kunt dat doen bij Norma Mulder: mail: norma.han@casema.nl of per telefoon: 0343-591568 (bij geen gehoor graag inspreken en telefoonnummer noemen)


Familie De Wijkerslooth de Weerdesteyn

Op woensdag 10 oktober 2018 geeft Ad van Bemmel een lezing over het archief van de familie De Wijkerslooth de Weerdesteyn.

Deze belangrijke adellijke familie uit het Kromme Rijngebied heeft hun omvangrijke archief dat begint in het jaar 1418 (tot het jaar 1919) overgedragen aan het Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht. Ad van Bemmel heeft het buitengewoon interessante en omvangrijke archief geordend en in kaart gebracht.

Meer informatie volgt nog.

De lezing vindt plaats in Langbroek waar het kasteel van de Wijkerslooth de Weersteijn nog steeds staat en zal plaatsvinden in  het Dorpshuis aan het Prinseplein 3. Er is ruim parkeergelegenheid.

De zaal is open om 19.30 uur. De lezing begint om 20 uur.


Schatten van Vechten, vondsten uit het Romeinse fort

Op het Oude Station in Houten werkt men aan een nieuwe expositie over de vondsten inzake het Romeinse Castellum Fectio. Het gaat echter niet alleen om het militaire fort, maar ook  over de Vicus (het dorp) dat bij bijna elk Castellum aanwezig was. De Romeinse bewoning in en rondom Houten komt ruim aan bod. Vele vondsten die daarvan opgegraven zijn, zullen worden geëxposeerd.

De streefdatum voor opening is 3 maart 2018 op de archeologiezolder van Het Oude Station in Houten.


Meerijden met elkaar!

Eén van de opmerkingen van leden in het kader van onze enquête was dat het prettig zou zijn als leden zouden kunnen meerijden met anderen naar lezingen excursies en dergelijke. Niet iedereen heeft een auto en sommige van onze locaties zijn weliswaar historisch fraai, maar soms ook moeilijk te bereiken als je geen auto rijdt.

Het bestuur stelt voor dat leden die iemand mee willen/kunnen nemen dat aangeven bij Norma Mulder. Mensen die graag mee willen rijden kunnen dat ook aangeven. Norma probeert het aanbod en de vraag dan te matchen. U kunt dit doen per mail: norma.han@casema.nl of per telefoon: 0343-591568 (bij geen gehoor inspreken en telefoonnummer noemen).

Tot ziens op onze activiteiten

Het bestuur
20 februari 2018

Eerdere nieuwsbrieven

Seizoen 2017-2018: nieuwsbrief 3 – februari 2018
Seizoen 2017-2018: nieuwsbrief 2 – december 2017
> Seizoen 2017-2018: nieuwsbrief 1 – augustus 2017
Seizoen 2016-2017: nieuwsbrief 4 – april 2017