Nieuwsbrief Tussen Rijn en Lek

Seizoen 2017-2018 Nieuwsbrief nr. 4, mei 2018.
secretariaat: Maria van Boechoutlaan 23, 3984 PE Odijk; tel: 030-6562057; mail: janvangeest@ziggo.nl

INHOUD: ledenvergadering, lezingen, excursies 2018, expositie, meerijden

Het is eindelijk lente. Ruim 60 leden van de historische kring hebben de jaarlijkse dagexcursie (14 april j.l.) naar Schloss Nordkirchen en de scheepslift in Waltrop alweer achter de rug. Het was een geweldige dag en we boften zeer met het weer. Het bestuur is druk bezig voor u een boeiend en interessant programma samen te stellen voor het tweede deel van 2018. We hopen weer veel leden op onze activiteiten persoonlijk te ontmoeten.

Lidmaatschap en contributiebetaling 2018
Heeft u al uw contributie voor het verenigingsjaar 2018 overgemaakt? In verband met de stijgende kosten sturen wij al enige jaren geen bankoverschrijvingsformulieren meer. Wij vragen u bij deze dit zelf over te maken. Wanneer u dit voor het lopende jaar nog niet heeft gedaan, dient u dit als nog zo spoedig mogelijk over te maken. De kosten voor het lidmaatschap van de vereniging zijn slechts € 25,- per jaar, woont u in het buitenland € 40,- en scholieren/studenten € 12,50.
Over te maken op rekeningnummer: NL23 RABO 0329807498 ten name van de Historische Kring ‘Tussen Rijn en Lek’ bij de Rabobank te Houten, onder vermelding: contributie 2018 en vermeld ook uw naam en postcode.


Beklimming toren Kasteel Sterkenburg

Maandag 28 mei 2018
Kasteel Sterkenburg
De lezing begint om 19.45 uur

Namens het Weteringgenootschap nodigt Klaas Soethout onze verenigingsleden uit voor een bezoek op kasteel Sterkenburg op maandagavond 28 mei 2018 met Alex van Helsdingen (een der eigenaren) kan dan de toren beklommen worden, die uitzicht geeft over het Langbroekerweteringgebied, dat na 1122 ontstond door ontginning. Later voeren de Krommerijnders over de Langbroekerwetering naar Utrecht. Jelle van Helsdingen (eveneens eigenaar) zal vertellen over de historie van het kasteel en over schrijver Kneppelhout. Deze heeft op Sterkenburg gewoond en onder pseudoniem Klikspaan publiceerde hij “Studententypen”, daarin beschreef hij in twaalf typen zijn medestudenten met al hun gewoonten en eigenaardigheden. Deze uitnodiging gaat naar meerdere verenigingen. Vanuit onze vereniging kunnen een aantal leden mee. Deelnemers komen om 19.45 uur samen op de Sterkenburgerlaan nabij kasteel Sterkenburg. Aanmelden per mail bij: ellieoudeheuvel1@gmail.com of per telefoon: 06-11482109 Deelname gaat op volgorde van aanmelding, vol is vol!.

 


Excursie naar Fort Honswijk

Zaterdag 2 juni 2018
Rondleiding begint om 10.30 uur
Fort Honswijk

De rondleiding begint om 10.30 uur. Het is de bedoeling dat u op eigen gelegenheid naar Fort Honswijk komt.

Afgesloten van de buitenwereld ligt aan de Lek het fort Honswijk, Een enorm bakstenen verdedigingswerk uit 1846. Het fort is onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, die van Muiden tot de Biesbosch loopt. Samen met Fort Everdingen aan de overkant van de Lek moest het de doorgang bij de rivier verdedigen. De Nieuwe Hollandse Waterlinie Nadat de Fransen in 1815 waren vertrokken, werd Nederland een koninkrijk en moest voor zijn verdediging zorgen. Er wordt een waterlinie aangelegd die het economisch belangrijkste deel van Nederland beschermt. Van Muiden tot de Biesbosch kan een strook van ongeveer 3 kilometer breed onder water worden gezet: geïnundeerd. Het water staat dan zo’n 40 cm hoog: te hoog om er door heen te lopen en te laag om er door heen te varen.

Dit heet plas en dras. De Nieuwe Hollandse Waterlinie kon niet overal worden geïnundeerd, bijvoorbeeld waar wegen, rivieren en dijken door de linie liepen. Dat werden accessen genoemd, plaatsen waar de vijand door de linie kon komen. Op die plaatsen werden forten ter verdediging gebouwd. Een van die accessen was het “Lekacces”. De rondleiding zal langs enkele gebouwen voeren. Naast Torenfort en Contrescarp zullen een flankbatterij (gebouw M), een munitiewerkplaats (gebouw H) en het gerestaureerde Poortgebouw worden bezocht. Na een uitleg over de militaire rol van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de functie van deze gebouwen zal er ook worden ingegaan op de achtereenvolgende gebruikers van het fort vanaf de opening tot de sluiting van het terrein in 1997.

Er zal een kleine vergoeding van € 3,- gevraagd worden als bijdrage aan de betaling van de gidsen. U wordt verzocht deze drie euro – liefst gepast – te betalen bij aanvang van de excursie. Het adres is: Fort Honswijk, Lekdijk 58, 3998 Schalkwijk. De start is 10.30 uur op het middenterrein van het fort, bij het bord Gemeente Houten. Buiten het Fort is een nieuw groot parkeerterrein en u volgt van daar het wandelpad. In verband met het aantal gidsen moet u zich voor deze excursie wel aanmelden. U kunt dat doen bij Herman Steenman. Per mail: hjjsteenman@xs4all.nl of per telefoon: 030-6342644


Familie De Wijkerslooth de Weerdesteyn

Woensdag 10 oktober 2018
Zaal open om 19.30 uur
Lezing begint om 20.00 uur
Dorpshuis De Toekomst, Prinsenplein 3 te Langbroek

Op woensdag 10 oktober 2018, te Langbroek om 20.00 uur geeft Ad van Bemmel een lezing over het archief van de familie De Wijkerslooth de Weerdesteyn. Deze belangrijke adellijke familie uit het Kromme Rijngebied heeft hun omvangrijke archief, dat begint in het jaar 1418 en loopt tot het jaar 1919, overgedragen aan het Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht. Ad van Bemmel heeft het buitengewoon interessante en omvangrijke archief geordend en in kaart gebracht. Meer informatie volgt nog. De lezing vindt plaats in Langbroek waar het kasteel van De Wijkerslooth de Weersteijn nog steeds staat en zal plaatsvinden in het nieuwe Dorpshuis De Toekomst, Prinsenplein 3 te Langbroek. Er is ruim parkeergelegenheid. De zaal is open om 19.30 uur. De lezing begint om 20.00 uur.


Boekpresentatie in Schalkwijk

Op vrijdag 22 juni 2018 om 20.00 uur wordt in het Lucashuis, Jhr Ramweg 17 te Schalkwijk het boek gepresenteerd:
Blijf mij nabij … Het RK Kerkhof van Schalkwijk 1818 – 2018
Geschreven door Piet Heijmink Liesert. In het boek wordt beschreven hoe men te werk is gegaan bij de aanleg van het R.-K. Kerkhof van Schalkwijk en de ingebruikname daarvan in juni 1818.

Welke gebeurtenissen eraan vooraf gingen en hoe het verder ging in de twee eeuwen daarna. Allerlei aspecten, die over dit kerkhof te vertellen zijn, waaronder vele die nog nooit gepubliceerd zijn, komen aan bod. Vanzelfsprekend zijn de verwijzingen naar alle akten aanwezig. Het hoe en waarom van de verschillende uitbreidingen van het kerkhof komen aan bod en de perikelen rondom het ontstaan en in stand houden van een algemene begraafplaats.

Ook wordt uit de doeken gedaan wanneer en waarom de eerste graftombe van de familie De Wijkerslooth De Weerdesteyn is gebouwd. Tevens wordt verhaald hoe deze later werd vervangen door de bestaande kapel met grafkelder en waarom en hoeveel graven hiervoor moesten worden geruimd. Het kerkhof veranderde in de loop van de 20e eeuw naar het eigentijdse kerkhof, zoals we dat nu achter en naast de Heilige Michaëlkerk te Schalkwijk kunnen vinden.

Het boek wordt in een beperkte oplage gedrukt voor de prijs van circa € 17,50 tot € 20,-. Personen, die een exemplaar willen reserveren, kunnen mailen naar Co Baas: sylcobaas@gmail.com o.v.v. Voorintekenlijst 200 jaar Kerkhof, met hun naam en het gewenste aantal exemplaren.

Alle belangstellenden zijn van harte welkom op 22 juni in het Lucashuis, Jhr. Ramweg 17 te Schalkwijk. De presentatie begint om 20.00 uur

 


EXPOSITIE

Schatten van Vechten

Op 24 maart is deze fraaie tentoonstelling feestelijk en onder grote belangstelling geopend. Toen het nieuwe fort van de Hollandse Waterlinie in 1867 werd gebouwd, stuitten de bouwers op funderingen van een veel oudere versterking. Het bleken resten te zijn van castellum Fectio, een van de eerste Romeinse forten langs de noordelijke Limes. Archeologie stond in ons land toen nog in de kinderschoenen. Echter vanaf het eind van de 19de eeuw tot aan het moment dat het Waterliniemuseum werd gebouwd, is er niet alleen door beroepsarcheologen opgegraven, maar ook door detector- en amateurarcheologen.

Door de grote hoeveelheid vondsten krijgen we een goed beeld van het leven in de tijd dat de Romeinen hier waren. Een beeld van zowel het leven in het militaire fort als van de bewoners in het dorp er omheen. Het gaat echter niet alleen om het militaire fort, maar ook over de Vicus (het dorp) dat bij bijna elk Castellum aanwezig was. De Romeinse bewoning in en rondom Houten komt ruim aan bod.

Vele vondsten die daarvan opgegraven zijn, worden geëxposeerd. Aan de expositie werkten mee het RMOLeiden, het PUG-Utrecht, BAAC-’s Hertogenbosch en particulieren. Het Oude Station vindt u aan Het Stationserf 99, 3991 XX in Houten. Openingstijden: dinsdag en zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur en op afspraak, tot 26 januari 2019. Telefoon: 030-6379909, E-mail: info@archeologiehouten.nl


Lezing voor het KNAG

Woensdag 16 mei 2018 lezing in Utrecht van Marieke van Dinter voor het KNAG.
Tussen Rijn en Lek lid John Jorna maakte ons attent op de interessante lezing van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) op woensdag 16 mei 2018 in het KNAG kantoor aan de Kromme Nieuwegracht 66 in Utrecht. Vanaf 20.15 uur geeft Marieke van Dinter een lezing over landschap en locatiekeuze aan de West Nederlandse Limes. Een mooie herkansing voor de Tussen Rijn en Lek leden die de boeiende lezing van Marieke voor onze historische kring in maart 2016 gemist hebben. Het is zeer de moeite waard. U moet zich voor deze lezing aanmelden via het mailadres: info@knag.nl of per telefoon: 030-711511

Eerdere nieuwsbrieven

> Seizoen 2017-2018: nieuwsbrief 4 – mei 2018
> Seizoen 2017-2018: nieuwsbrief 3 – februari 2018
> Seizoen 2017-2018: nieuwsbrief 2 – december 2017
> Seizoen 2017-2018: nieuwsbrief 1 – augustus 2017
Seizoen 2016-2017: nieuwsbrief 4 – april 2017