Onheilstij

24 januari 2013

Gebruik van de forten in de periode 1940-1945,
een lezing van Leendert van der Valk

leendert-vd-valk_185x185px

Leendert van der Valk

Deze lezing werd in een wel bijzonder passende omgeving gehouden nl in de kruitkamer van fort Rhijnauwen (Bezoekerscentrum Staatsbosbeheer). De opkomst was goed, een kleine 50 leden trotseerden het weer en de aard donkere omgeving en wisten de Kruitkamer ongeschonden te bereiken. Een paar fakkels of vuurpotten waren welkom geweest en hadden het geheel nog feeërieker gemaakt, Het moet in de zomermaanden een lustoord zijn om te vertoeven, zeker als je van stilte, vogels en natuur houdt. (meer…)

Lees verder ›Speurtocht naar Cornelis Dellius en zijn nazaten

24 januari 2013

Op donderdag 24 januari 2013 zal Ad van Bemmel ons vertellen over zijn speurtocht naar de bronnen van het Delliusfonds. Hoe kon Cornelius Dellius , een eenvoudige dorpspredikant uit Cothen onder de rook van Wijk bij Duurstede, zoveel geld vergaren dat daarvan op zijn wens na zijn dood eenondersteuningsfonds voor arme bloedverwanten kon worden gesticht? Een fonds dat anno 2012 nog steeds bestaat, de naam “Stichting Boedel Dellius” draagt en is ondergebracht bij het Elisabeth Weeshuis in Culemborg? (meer…)

Lees verder ›Excursie Ronse en Doornik 2012

26 mei 2012

crypte st-Hermes

De crypte van de St-Hermes kathedraal

De schatten in de crypte van St Hermes kathedraal

Op zaterdag 21 april vertrok de bus van Triomftours met 54 leden van de historische kring voor de jaarlijkse grote excursie naar Ronse en Doornik in België.
Herman Steenman en Frans den Toom hadden niet voor niets deze Belgische steden uitgekozen: beide steden hebben een unieke, lange en bijzondere geschiedenis.
Na een Belgisch hartelijke ontvangst in Ronse met koffie en een Bommelke bezochten we de 11de eeuwse crypte van de St Hermes kathedraal. Een crypte is een typisch product uit de Romaanse cultuur. Men bouwde ze rond het graf van een heilige. De bedoeling was dat men als bedevaart driemaal rond het graf of de schrijn liep, waarna men hoopte dat de kwaal of het ongemak verholpen was. Daartoe moest er ook altijd een waterput aanwezig zijn, omdat water gold als symbool van leven, genezing en redding. Dit Romaans architectonisch pronkstuk staat op de Unesco Erfgoedlijst. En niet voor niets. De crypte telt 32 zuilen, prachtige natuurstenen muren, een verborgen grafkamer en een waterput met badkamers voor zieke bezoekers, want St Hermes is de beschermer van zenuw- en geesteszieken. De oorspronkelijke 11de eeuwse delen van de romaanse crypte zijn herkenbaar aan het bruin-grijze, soms bijna zwarte ijzerzandsteen

Vanaf het begin van de 19de eeuw is Ronse bekend als textielstad. Met gids Thomas, die een geboren verteller was, bezochten we het Must Textiel museum in Ronse. Hier kregen we een goed beeld van de prestaties op het gebied van weven.
Spectaculair is de zaal met no 40 werkende weefgetouwen, die de mooiste weefsels maken, prachtig linnen, damast, fluweel en indrukwekkend om te zien, hoe snel deze machines werken.

Doornik, Tournai, Tornacum

OLV kathedraal

Ingang van de Onze Lieve Vrouwe kathedraal van Doornik

Onze Lieve Vrouwe kathedraal

Het Roosvenster van de Onze Lieve Vrouwe kathedraal

Na de lunch reden we naar Doornik, Tournai, Tornacum. De drie namen geven al aan dat het hier een stad betreft die vaak speelbal van de geschiedenis is geweest.
Al in de eerste eeuw voor Christus ontstonden op deze plek aan weerszijden van de “levensadre” de Schelde nederzettingen (Tornacum). De stad behoorde achtereenvolgens tot het Romeinse Rijk, het bisdom van Noyon, een zelfstandige republiek, bakermat van de Merovingische dynastie, Frankrijk, Engeland, Henegouwen en België. De stadswandeling die we startten in de regen, is dan ook een wandeling door een veelkleurige geschiedenis. We eindigden onze reis door de tijd in de majestueuze Onze-Lieve-Vrouwe kathedraal met zijn 5 prominente torens. Aan de basis ligt een Romaans gebouw uit de 12de eeuw. Al jaren werkt men aan stabilisatie van en herstelwerk aan de kathedraal. Vandaar dat twee meter onder huidig straat niveau de oude Romaanse fundamenten zichtbaar zichtbaar zijn. Ook de schatkamer van de kathedraal was een bezoek meer dan waard. Met als zeer bijzonder stuk een wandtapijt uit de 14de eeuw, dat op wonderbaarlijke wijze de tand des tijds goed doorstaan heeft.

De dag werd besloten met een lekker dinertje. De deelnemers waren unaniem van mening dat het een prachtige dag was geweest.
Waarvan acte en met dank aan Herman en Frans.

Lees verder ›De Tabula Peutingeriana of de Peutinger kaart

27 maart 2012

Op 29 maart jl heeft René Voorburg, bibliothecaris van de Koninklijke Bibliotheek, een lezing gegeven over de zg. Peutinger kaart.

Tabula Peitingeriana Peutinger kaart

De Tabula Peitingeriana of de Peutinger kaart, bron: Koninklijke Bibliotheek, Den Haag

Dat oude kaarten een soort magische aantrekkingskracht heeft op mensen werd duidelijk toen er maar liefst 125 mensen naar Houten kwamen  om deze lezing bij te wonen.
Helaas was de ruimte daarop niet helemaal berekend (meestal zijn er niet meer dan 100 mensen), dus het was te vol, maar het was alleszins de moeite waard.
René maakte bij zijn spannende verhaal gebruik van de nieuwe digitale versie (omnesviae.org) die hij dit jaar maakte en die veel media-aandacht kreeg. Ook nam hij een bijna 7 meter lange fotografische kopie mee van de kaart – een soort Tom Tom van de Romeinse legers – zoals die nu in de Oostenrijkse Nationale Bibliotheek bewaard wordt. Veel aanwezigen zochten op deze kopie of hun eigen woonplaats ook op deze kaart staat.
(meer…)

Lees verder ›