Schatten van Vechten – Fectio

24 maart 2018

Toen het nieuwe fort van de Hollandse Waterlinie in 1867 werd gebouwd, stuitten de bouwers op funderingen van een veel oudere versterking. Het bleken resten te zijn van castellum Fectio, een van de eerste Romeinse forten langs de noordelijke Limes. Archeologie stond in ons land toen nog in de kinderschoenen. Echter vanaf het eind van de 19de eeuw tot aan het moment dat het Waterliniemuseum werd gebouwd, is er niet alleen door beroepsarcheologen opgegraven, maar ook door detector- en amateurarcheologen.
(meer…)

Lees verder ›Geografische informatiebronnen voor historisch onderzoek

27 februari 2018

Naar aanleiding van de boeiende en interessante lezing van Eddie Poppe op 30 januari jl. kregen we veel verzoeken om een lijstje met de informatiebronnen die te raadplegen zijn in het kader van historisch (geografische) onderzoek. Wanneer u klikt op deze link, vindt u de presentatie van Eddie Poppe, waar de bronnen genoemd worden. Wanneer u klikt op de pijl rechts(onder) in de zwarte menubalk kunt u door de presentatie scrollen en vindt u de lijst met bronnen.

Lees verder ›Op woensdag 14 maart 2018 wordt de geschiedenis van Kasteel Cammingha herschreven

31 januari 2018

Kasteel Cammingha ligt in Bunnik aan de oevers van de Kromme Rijn. Na het vertrek van de laatste bewoners, in het begin van de 20ste eeuw, verviel het tot een ruïne. Eind jaren 50 dreigde de eigenaresse, mevrouw Peek, zelfs met het aanvragen van een sloopvergunning.

(meer…)

Lees verder ›De boeiende geschiedenis van het huis Rotsoord (Utrecht)

09 januari 2018

Peter Sprangers zal ons meenemen op een “reis” door een aantal eeuwen aan de hand van de geschiedenis van het huis Rotsoord.

Deze geschiedenis begint met de aankoop door Adriaen van Oort in 1668 van ‘een seeckere huysinge hofstede met den steenoven, loots, schuure, speelhuys ende duyfhuys mitsgaders voorder getimmer, bepootinge ende beplantinge daer staende, gelegen buiten de Tollesteeghepoorte’. Het lag aan de oostzijde van de Vaartse Rijn, tussen de vaart en de weg. Adriaen van Oort (geboren in 1617) was afkomstig uit Gorinchem en had in 1642 een huis in Utrecht gekocht achter de Twijnstraat, aan de westzijde van de Oudegracht.
(meer…)

Lees verder ›Geografische informatiebronnen voor historisch geografisch onderzoek

27 december 2017

Dinsdag 30 januari 2018
Lezing over Cartomagie
Plaats: Het Wapen van Werkhoven, Herenstraat 31,  3985 RR, Werkhoven. Telefoon: 06-13546668
De zaal is open om 19.30 uur
De lezing begint om 20.00 uur

Kaarten en zeker oude kaarten hebben voor veel mensen iets magisch. Wellicht dat de lezing van Tussen Rijn en Lek over de beroemde Peutinger Kaart een aantal jaren geleden daarom zo goed bezocht was. Met moderne technieken heeft men tegenwoordig nog veel meer middelen om te “toveren” met kaarten en historische gegevens. Eddie Poppe is een cartograaf die met die moderne technieken het verleden nog beter wil ontsluiten. (meer…)

Lees verder ›Monumentenwerkgroep TReL op de bres voor fort Honswijk

29 november 2017

De Monumentenwerkgroep van Tussen Rijn en Lek is momenteel zeer actief met de plannen omtrent Fort Honswijk. Het fort is door de gemeente Houten aangekocht. Volgens de huidige plannen wordt het fort een evenementenlocatie waar meer dan 100.000 bezoekers per jaar moeten komen, om rendabel te kunnen zijn. Onderstaand brief is vandaag aan alle politieke partijen van Houten gestuurd. (meer…)

Lees verder ›Volksliedjes in Nederland

10 november 2017

Donderdag 9 november 2017 hield Frederiek Eggink een lezing over Volksliedjes in Nederland in de periode 1800 – 1920. Hierbij is ingegaan op de ontwikkeling van Nederlandse volksliederen met name vanaf de vroege 19e eeuw (Romantiek), waarbij in heel Europa weer belangstelling ontstond voor oude (volks)sprookjes, gedichten en liederen.
(meer…)

Lees verder ›Volksliedjes in Nederland ca 1800-1920

20 oktober 2017

Op donderdag 9 november 2017, dus midden in de herfst, zal Frederiek Eggink een lezing verzorgen met de titel ‘Als de zwaluw ons verlaat’ : Volksliedjes in Nederland ca 1800 – 1920.

Deze lezing zal ingaan op de ontwikkeling van Nederlandse volksliederen met name vanaf de vroege 19e eeuw (Romantiek), waarbij in heel Europa weer belangstelling ontstond voor oude (volks)sprookjes, gedichten en liederen. (meer…)

Lees verder ›Historische boekenmarkt 2017

15 oktober 2017

Wie geïnteresseerd is in de historie van zijn woonomgeving of historie in het algemeen verzamelt meestal nogal wat documentatie of heeft soms dubbel materiaal of …… gaat kleiner wonen en wil wat spullen kwijt. Voor die mensen organiseert de historische kring af en toe een historische boekenmarkt. De bedoeling is dat met name particulieren boeken, ansichtkaarten, prenten en ander gedrukt materiaal te koop aanbieden voor liefhebbers. (meer…)

Lees verder ›Workshop veldnamen op 28 oktober 2017

07 oktober 2017

Altijd al willen weten waar de naam De Brink in Houten of Werkhoven vandaan komt? Of waarom boerderij De Noort in Wijk bij Duurstede zo heet? Of wat de achtergrond van de naam van de buurt Het Groenewoud in Cothen of van De Stenen Brug in Langbroek is?

Kortom, waarom heten akkers, boomgaarden, wegen, sloten en boerderijen zoals ze heten?  Wat zeggen die namen over de geschiedenis van het gebied?
(meer…)

Lees verder ›De Beeldenstorm en Alva’s Raad van Beroerten

20 september 2017

In 2016 was het 450 jaar geleden dat de Beeldenstorm begon en in 2017 wordt overal stilgestaan bij het 500ste geboortejaar van de Reformatie. Deze gedenkwaardige gebeurtenissen gingen niet aan de inwoners van het Kromme Rijngebied voorbij. Wat merkten de mensen hier van deze roerige tijden? Deze vraag loopt als een rode draad door de lezing.

(meer…)

Lees verder ›Het Verloren Kerkhof in Werkhoven aan de vergetelheid ontrukt

25 maart 2017

Op vrijdag 24 maart 2017 verzamelden zich rond 12 uur zo’n 25 personen bij een kleine bossage aan de Achterdijk in Werkhoven. Bij het bosje is recent een robuuste picknicktafel met banken geplaatst en …. een informatiebord met het intrigerende verhaal van het Verloren Kerkhofje in Werkhoven.

De heren Bongers en Meerdinkveldboom bedachten dat het aardig zou zijn om van deze plek een soort herinneringsplaats te maken. Via de heer Koning kwam het idee terecht bij Aletta van Embden, bestuurslid van de historische kring. In samenwerking met de gemeente Bunnik, de historische kring Tussen Rijn en Lek, en Johan van Impelen die alle research deed en er een prachtig Werkhovens Verhaal van maakte, is deze droom nu gerealiseerd. (meer…)

Lees verder ›Tussen Rijn en Lek begint aan de volgende 50 jaar

08 januari 2017

Met de start van 2017 is ons jubileum jaar 2016 zelf geschiedenis geworden.

Een toost op 2017!

Op 21 april 1966 werd in het gemeentehuis van Bunnik de historische kring Tussen Rijn en Lek opgericht.

Met een lezing en een eerste ledenvergadering op 25 mei 1966 in de historische locatie Kasteel Beverweerd in Werkhoven startte de historische kring haar activiteiten.

Er zouden er nog vele volgen. Maar liefst 50 mooie, historische jaren zijn intussen voorbij.

En – na een heel leuk en mooi jubileumjaar – beginnen we nu enthousiast en vol goede moed aan ons 51ste jaar. Een terugblik op ons jubileum jaar vindt u onder het item: Jubileum

Lees verder ›Met de poten in de modder 50 jaar graven in de achtertuin van Houten

31 december 2016

Expositie van 19 november 2016 t/m 28 oktober 2017

Deze expositie is afgelopen

Archeologische Werkgroep ‘Leen de Keijzer’ bestaat op 1 april 2017 50 jaar. De werkgroep heeft al die tijd voor continuïteit in het archeologisch onderzoek van Houten en omgeving gezorgd. Dat is best bijzonder. In deze tentoonstelling wordt daarbij stilgestaan. (meer…)

Lees verder ›Nieuwe expositie in Het Oude Station in Houten

30 december 2016

Archeologische Werkgroep ‘Leen de Keijzer’ bestaat op 1 april 2017 50 jaar. De werkgroep heeft al die tijd voor continuïteit in het archeologisch onderzoek van Houten en omgeving gezorgd. Dat is best bijzonder. In deze tentoonstelling wordt daarbij stilgestaan.

(meer…)

Lees verder ›