side bg

De Vrede van Utrecht en wat daaraan vooraf ging.

Op woensdag 16 oktober 2013 zal Jan Maarten Doorman voor alle geïnteresseerden een lezing geven over de de beroemde Vrede van Utrecht  uit 1713, die een einde maakte aan twee eeuwen oorlog in Europa.In dit bijzondere jubileumjaar van de Vrede van Utrecht is het goed om eens te kijken naar wat deze vrede daadwerkelijk heeft voortgebracht . Voor de historisch geïnteresseerden roept dat ongetwijfeld een aantal vragen op. Was het wel zo’n uitzonderlijk vredesverdrag als tegenwoordig vaak wordt voorgesteld? Wat betekende dit uiteindelijk voor de Republiek der Verenigde Nederlanden? Moest de Republiek daarna genoegen nemen met een mindere positie in het Europese speelveld? Welke landen profiteerden juist van de Vrede van Utrecht?  Wat merkte de provincie Utrecht van zowel het conflict dat vooraf ging aan de vrede, te weten: de Spaanse Successieoorlog als de Vrede zelf?  En welke personen speelden een hoofdrol  tijdens deze periode? Zijn er nog verbanden te leggen naar de huidige tijd of is dat juist weer iets te ver gezocht? Op deze vragen en nog vele anderen zal de auteur antwoord geven in zijn lezing in de vorm van een powerpoint presentatie. De vele afbeeldingen moeten een sfeerbeeld geven waardoor je jweer waant in een tijd die al lang achter ons ligt.

De Vrede van Utrecht werd gevierd met grootse feesten, zoals dit vuurwerk

De Vrede van Utrecht werd gevierd met grootse feesten, zoals dit vuurwerk

Jan Maarten is amateur historicus die van jongs af aan al interesse heeft voor geschiedenis in het algemeen. Sinds 2006 is hij bestuurslid van de Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen e.o. en zit in de redactie van het tijdschrift Oud Rhenen.  Als archiefmedewerker werkt hij voor de Plant Sciences Group. Dit is één van de kenniseenheden van de universiteit te Wageningen. De lezing wordt gehouden in Het Wapen van Werkhoven, Herenstaat 31, 3985 RR Werkhoven.
Aanvang 20 uur. Zaal open 19.30 uur.

Waterloo in the picture
Op donderdag 19 december 2013 verzorgt René van Duist een lezing over de beroemde slag bij Waterloo.

In 2015 is het 200 jaar geleden dat even ten zuiden van Brussel de slag bij Waterloo werd uitgevochten. De overwinning van de geallieerde legers onder leiding van Wellington en Blücher op de Fransen betekende het definitieve einde van de heerschappij van Napoleon. Het is misschien nog wat vroeg maar de Historische Kring acht de slag van zo’n groot belang dat vast begonnen wordt met de aanloop naar de herdenking.

 

Op  donderdag 19 december zal één van onze leden, René van Duist, een lezing geven over de veldtocht van 1815. Naast de veldslagen die op 16 en 18 juni plaats vonden, belicht René de voorgeschiedenis, de deelnemers, de uniformen, de wapens en de strategie en tactiek. Ook de omvangrijke nasleep van de slag en de legenden die zijn ontstaan over Waterloo komen uitgebreid aan de orde. René illustreert zijn verhaal niet alleen met slides maar ook met originele attributen en documenten, die u in de pauze kunt bekijken. De lezing vormt een mooie inleiding op de volgende grote excursie, want de excursiebus brengt de deelnemers volgend jaar naar Waterloo.

napoleon op zijn paard in de beroemde  slag bij waterloo

Napoleon op zijn paard in de beroemde slag bij Waterloo

René van Duist is van jongs af aan geïnteresseerd in geschiedenis. Met Napoleon, de eerste en tweede wereldoorlog als speciale belangstellingsterreinen.

Hij was een aantal jaren bestuurslid van Tussen Rijn en Lek en maakte, samen met Olof van Baarzel in mei 2010 een expositie over Werhoven  in de tweede wereldoorlog.
De lezing wordt gegeven in Het Wapen van Werkhoven.

Herenstraat 31, 3985 RR Werkhoven.
Aanvang 20 uur. Zaal open 19.30 uur

 

Speurtocht naar Cornelis Dellius (1652-1740) en zijn nazaten

Op donderdag 24 januari 2013 zal Ad van Bemmel ons vertellen over zijn speurtocht naar de bronnen van het Delliusfonds. Hoe kon Cornelius Dellius , een eenvoudige dorpspredikant uit Cothen onder de rook van Wijk bij Duurstede, zoveel geld vergaren dat daarvan op zijn wens na zijn dood eenondersteuningsfonds voor arme bloedverwanten kon worden gesticht? Een fonds dat anno 2012 nog steeds bestaat, de naam “Stichting Boedel Dellius” draagt en is ondergebracht bij het Elisabeth Weeshuis in Culemborg?

Deze vraag intrigeerde Ad van Bemmel  zo dat hij op zoek gaat naar het antwoord. Het wordt een hele reis. Een reis die hem zelf aan de andere kant vande Atlantische Oceaan in de staat New York (het voormalige Nieuw Nederland) brengt Daar in Albany was de broer van Cornelius predikant geweest. Godefridus Dellius (Cothen 1654) bekeerde talloze Indianen en bemiddelde in de strijd tussen de Englsen en de Fransen. De Gouverneur van New York beloonde hem vorstelijk met maar liefst 3000 virekante meter bosland. Diens opvolger was woedend over die “Dellius Grant”. Godefridus moest met zijn vrouw Isabella de Ridder vluchten naar Europa. Hij werd predikant in Antwerpen en kort daarna in Halsteren en Bergen op Zoom. Na zijn dood in 1738 werd broer Cornelius een vermogend man. Met het overlijden van Cornelius kwam er een eind aan bijna 100 jaar Delliuspredikanten in Cothen In zijn reisverslag gaat Ad van Bemmel ook in op het wel en wee van die predikanten, op hun familie afkomst en op hun ongemakkelijke relatie met de Katholieken. Tijdens zijn reis tekent hij ook de lotgevallen op van he Delliusfonds zelf door de eeuwen heen. U kunt met hem mee op avontuur op 24 januari in de protestantse kerk (Agneskerk) van Cothen. Deze staat aan de Brink 9. De kerk is open vanaf 19.30 uur. De lezing begint om 20 uur.

Ad schreef over deze speurtocht een prachtig boek. Het te koop bij boekhandel Nieskens, Steenstraat 1 in Wijk bij Duurstede voor € 14,50.

In de lezing zijn ook andecdotes opgenomen en ziet u beelden die die niet in het boek zijn terecht gekomen.

 

Leven met de Lekdijk:  de boerengemeenschap in Tull en ’t Waal

Op woensdag 23 april 2014 geeft dhr Wijnand Thoomes een lezing over zijn boek ”Leven met de Lekdijk”, de boerengemeenschap Tull en ’t Waal in de 17de en 18de eeuw.

Tijdens zijn onderzoek naar het ontstaan van de polder Vuylcop en de ontginningen via het copesysteem, de aangrenzende polder Het Rietveld en de geschiedenis van de gemeente Schonauwen kwam hij terecht in het uitgebreide archief van het gerecht Tull en ’t Waal. Dit was de belangrijkste bron om samen met de gegevens uit de archieven van de Utrechtse notarissen en van de Staten van Utrecht te proberen het leven van de mensen in dit gerecht zo goed mogelijk in kaart te brengen. Dat leverde een spannende zoektocht en een boeiend boek op.

Dhr Thoomes zal ons in deze lezing meenemen op deze zoektocht en ons vertellen over de vele bijzondere en interessante zaken die hij daarbij op het spoor kwam.

De lezing wordt gehouden in het Sociaal Cultureel Centrum (Dorpshuis) De Wiese in Schalkwijk, De Wiese 2 (vlak bij de St Michaelkerk).

De zaal is open om 19.30 uur. De lezing begint om 20 uur.

side bg