Werkgroep Oral History

Oral History of Mondelinge Geschiedenis heeft de laatste jaren een grote vlucht genomen.

Wellicht gedeeltelijk ingegeven door enkele grote projecten inzake persoonlijke verhalen van de mensen die de Tweede Wereldoorlog nog zelf meegemaakt hebben (regisseur Steven Spielberg’s project om alle ongeveer 50.000 overlevenden van de Holocaust te interviewen bijvoorbeeld of het project ‘Levende Herinneringen’, waarbij mensen uit het voormalig Nederlands-Indië geïnterviewd zijn over hun tijd in Indië tijdens de tweede wereld oorlog en daarna).

Zie de alfabetische namenlijst

Zie de alfabetische onderwerpenlijst

Naast de grote lijnen van de geschiedenis is de belangstelling voor de persoonlijke ervaringen van mensen erg toegenomen. Als definitie van Oral History wordt meestal gehanteerd: een methode van geschiedschrijving, waarbij informatie over het verleden wordt verkregen door mensen te interviewen over hun herinneringen aan dat verleden.

Dat levert doorgaans buitengewoon boeiende en vaak ontroerende verhalen op. Het is wel van belang te bedenken dat deze verhalen altijd een aanvulling op of illustratie zijn van de ‘officiële geschiedschrijving’ en degelijk onderzoek in archieven naar feiten en objectieve gegevens noodzakelijk is om een waarheidsgetrouw beeld van het verleden te creëren. Niets is immers boeiender, maar ook onbetrouwbaarder, dan het menselijk geheugen.

Tussen Rijn en Lek heeft een werkgroep Oral History, die de persoonlijke verhalen van mensen uit het Kromme-Rijngebied wil optekenen en bewaren.

Norma Mulder is in Wijk bij Duurstede gestart met de eerste interviews. In Werkhoven zijn Johan van Impelen, René van Duist en Olof van Baarzel begonnen met het optekenen van verhalen van bewoners. Zij organiseerden daarvoor recent een historisch café waarbij alle geïnteresseerden konden binnenwandelen en vernemen wat de bedoeling was en daarna uiteraard weloverwogen konden besluiten of ze mee wilden werken. Johan heeft al 5 interviews uitgewerkt; deze zijn inmiddels gepubliceerd. Men kan deze verhalen verzamelen in een verzamelmap.

René en Olof zijn bezig met een project dat de gebeurtenissen in 1940-1945 in Werkhoven in kaart brengt.

Zij hebben daartoe al het nodige archiefonderzoek gedaan en ook in 2010 een kleine expositie aan dit onderwerp gewijd. Zij willen graag hun kennis aanvullen met verhalen van Werkhovenaren die het meegemaakt hebben. Het streven is om deze te verwerken tot een publicatie.

Interviewers gezocht
Op termijn is het de bedoeling dat de interviews die in Houten ooit al gedaan zijn (in de jaren ’90) ook op de site gepubliceerd worden. De werkgroep Oral History zoekt nog mensen die in Bunnik en/of Houten interviews willen houden.

Om vorderingen te maken is meer menskracht nodig. Dus… heeft u belangstelling om te interviewen of kent u mensen van wie u weet (of vindt) dat ze geïnterviewd zouden willen (of moeten) worden?

Meld dit dan bij Norma Mulder, telefoon: 0343-591568 of mail.
Hoe meer zielen, hoe meer Oral History