Monumenten Werkgroep

Op dit moment bestaat de werkgroep uit:
• Bert van de Houwen (Houten),
bestuurslid en voorzitter Historische Kring
• Johan van der Gun (Schalkwijk)
• Hans Schemmekes (Houten)
• Herman Steenman (Houten)
Allen dus uit de gemeente Houten, waardoor de werkgroep ook alleen actief is in deze gemeente. Een uitbreiding naar de andere twee gemeenten is zeer wenselijk, zo niet noodzakelijk.

Eerst Kijken, dan Zien

We proberen monumenten in de ruimste zin van het woord onder de aandacht te brengen, dus niet alleen rijks- en gemeentelijke monumenten, maar ook kleine niet-beschermde objecten zoals grenspalen, uithangborden, bomen en kleine landschapselementen.

Dit heeft dank zij de welwillende medewerking van de redactie in 2011 geresulteerd in reeks van twaalf door ons verzorgde maandelijkse artikelen in Het Groentje onder de naam ‘Eerst Kijken, dan Zien’

Grenspalen

De afgelopen jaren is door de werkgroep alle grenspalen in de gemeente geïnventariseerd. Hierop aansluitend zijn er twee fietsroutes gepubliceerd, een noordelijke en een zuidelijke, beiden zijn bij de gemeente Houten gratis te verkrijgen zolang de voorraad strekt.

Een van de weinige grenspalen. Dit mooie exemplaar staat aan de Granietsteen in Houten

Begraafplaats Ireneweg

Een ander speerpunt is de oude algemene begraafplaats aan de Prinses Ireneweg. De structuur hiervan had al een beschermde status evenals drie graven.

Door inzet van de werkgroep  zijn voor een deel van  de begraafplaats extra sfeerbeschermende maatregelen getroffen, is er een maximale hoogte van de graven vastgelegd en wordt er gewerkt aan het uitbreiden van het aantal graven met een gemeentelijk-monumentale status van drie naar zes.

Ook het op het kerkhof bij de Brink van Schalkwijk gelegen graf van Wentink heeft onze aandacht.