Werkgroepen

De Historische Kring Tussen Rijn en Lek bestaat uit een aantal werkgroepen. Alle werkgroepen zijn actief en brengen een keer per jaar verslag uit. Het gaat om de volgende werkgroepen:

Archeologische werkgroep Leen de Keijzer
De werkgroep bestaat al sinds 1967 en is gehuisvest op een unieke historische locatie de zolderetage van het gerestaureerde Oude Station, Stationserf 99 in Houten.
Lees meer

Werkgroep monumenten
Deze werkgroep is actief in de gemeente Houten en probeert monumenten in de ruimste zin van het woord onder de aandacht te brengen. Dus niet alleen rijks- en gemeentelijke monumenten, maar ook kleine niet-beschermde objecten zoals grenspalen, uithangborden, bomen en kleine landschapselementen.
Lees meer

Historisch onderzoek en genealogie
Doel van de werkgroep is het verzamelen van genealogische informatie, deze vastleggen en toegankelijk maken voor verder onderzoek.
Lees meer

Oral history
De werkgroep Oral History tekent persoonlijke verhalen van mensen uit het Kromme-Rijngebied op en bewaart deze.
Lees meer