Buitengewone ledenvergadering

28 december 2018

Voorafgaand aan de lezing op 29 januari is een buitengewone (en zeer korte) ledenvergadering gepland met maar 1 agendapunt , de benoeming van twee nieuwe bestuursleden.

Helaas waren er in het bestuur onlangs 4 vacatures. Daarvan zijn er inmiddels 2 vervuld, waaronder die van penningmeester. Sierk de Jongh uit Houten is bereid deze taak op zich te nemen.

Volgens de statuten moet een benoeming in het bestuur geschieden door de ledenvergadering. Omdat we de penningmeester zo snel mogelijk willen benoemen (het is voor de interim-penningmeester veel extra werk) hebben we besloten voorafgaand aan deze lezing een korte ledenvergadering te houden om de nieuwe penningmeester aan u voor te stellen en te benoemen.

Het tweede nieuwe bestuurslid is Tom Schrijvers, en ook hem willen we graag in deze vergadering aan u voorstellen en u toestemming vragen hem te benoemen.

Als er andere gegadigden zijn, worden zij verzocht zich tijdig te melden bij de secretaris, Jan van Geest (tel: 030-6562057; mail: janvangeest@ziggo.nl)

‹ Terug naar het overzicht