Geografische informatiebronnen voor historisch geografisch onderzoek

27 december 2017

Dinsdag 30 januari 2018
Lezing over Cartomagie
Plaats: Het Wapen van Werkhoven, Herenstraat 31,  3985 RR, Werkhoven. Telefoon: 06-13546668
De zaal is open om 19.30 uur
De lezing begint om 20.00 uur

Kaarten en zeker oude kaarten hebben voor veel mensen iets magisch. Wellicht dat de lezing van Tussen Rijn en Lek over de beroemde Peutinger Kaart een aantal jaren geleden daarom zo goed bezocht was. Met moderne technieken heeft men tegenwoordig nog veel meer middelen om te “toveren” met kaarten en historische gegevens. Eddie Poppe is een cartograaf die met die moderne technieken het verleden nog beter wil ontsluiten.

Op dinsdag 30 januari 2018 houdt hij voor Tussen Rijn en Lek in Het Wapen van Werkhoven een lezing over oude kaarten en nieuwe technieken onder de titel:

Geografische informatiebronnen voor historisch-geografisch onderzoek
Eddie Poppe woont sinds februari 2016 met zijn vrouw en kind in de Kromme Rijnstreek, in Houten. Ze trekken  er graag op uit en zijn benieuwd naar verhalen uit het verleden, die verbonden zijn aan de bezienswaardigheden in de omgeving. Reden dat het gezin Poppe lid werd van de Historische Kring.

In het verleden studeerde hij sociale geografie aan de Universiteit Utrecht, met als specialisatie GIS (Geographic Information Science) en cartografie. Sinds zijn afstuderen is hij werkzaam in het verlengde van zijn studie, namelijk als geografisch informatiespecialist. Eerst bij de Provincie Zuid-Holland en thans bij de Provincie Utrecht. Samen met zijn collega’s bij de Provincie beheert hij de geografische gegevens die de Provincie gebruikt voor de ontwikkeling en de uitvoering van het provinciale beleid. Daarnaast is hij ruim zes jaar actief als zelfstandig cartograaf via CartoMagie. Via CartoMagie vervaardigt hij kaarten en apps voor uiteenlopende doeleinden en adviseert hij over het presenteren van geografische gegevens en over de aantrekkingskracht van een effectief kaartontwerp. Zo kan hij zijn specialisme zo goed mogelijk inzetten en zich verder ontwikkelen in een vakgebied waarin de ontwikkelingen ontzettend snel gaan.

De presentatie start met een introductie van geografische informatiesystemen. Dit zijn programma’s die het mogelijk maken om geografische gegevens te beheren, te bewerken, te analyseren en te presenteren. Een grote meerwaarde van geografische informatiesystemen is dat ze de gegevens van diverse bronnen makkelijk kunnen integreren. Juist daardoor zijn ze bij uitstek geschikt voor historisch-geografisch onderzoek. Vervolgens gaat hij met alle aanwezigen op internet zoeken naar geografische gegevens die vrij beschikbaar zijn, zoals gegevens over cultuurhistorie die de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Provincie Utrecht beheren en historische kaarten, zoals topografische kaarten vanaf 1815 en de kadastrale kaart van 1832, die gedigitaliseerd, aangevuld en ontsloten is via HISGIS.

Steeds meer historische kaartencollecties zijn digitaal beschikbaar, zodanig dat de kaarten in geografische informatiesystemen geraadpleegd kunnen worden. Ook recente topografische kaarten, luchtfoto’s en de Actuele Hoogtekaart Nederland zijn interessante bronnen voor historisch geografisch onderzoek, omdat ze in detail tonen hoe het landschap er nu uitziet en welke sporen uit het verleden thans nog zichtbaar zijn. Sterker nog, door deze bronnen zijn patronen in het landschap ontdekt die eerder nooit zijn opgevallen.

Speciaal voor de presentatie heeft hij een app ontworpen, waarin hij kan laten zien wat de meerwaarde is van het integreren van beschikbare geografische gegevens. Met deze app zal hij inzoomen op enkele bijzondere historische plaatsen in de Kromme Rijnstreek. De presentatie wordt afgesloten met enkele trends in het vakgebied, die interessant zijn voor historisch-geografisch onderzoek.

Na de presentatie gaat hij graag met de aanwezigen in discussie over de mogelijkheden van geografische informatiesystemen en geografische informatiebronnen voor historisch-geografisch onderzoek in de Kromme Rijnstreek.

Wie een indruk wil krijgen van de mogelijkheden kan zijn website bekijken: www.cartomagie.nl

‹ Terug naar het overzicht