Volksliedjes in Nederland ca 1800-1920

20 oktober 2017

Op donderdag 9 november 2017, dus midden in de herfst, zal Frederiek Eggink een lezing verzorgen met de titel ‘Als de zwaluw ons verlaat’ : Volksliedjes in Nederland ca 1800 – 1920.

Deze lezing zal ingaan op de ontwikkeling van Nederlandse volksliederen met name vanaf de vroege 19e eeuw (Romantiek), waarbij in heel Europa weer belangstelling ontstond voor oude (volks)sprookjes, gedichten en liederen.

Allerlei tekstdichters zoals Jan Pieter Heije en vele anderen beijverden zich om eenvoudige bevattelijke teksten op papier te zetten. Componisten als Viotta, Verhulst en de Utrechtse Richard Hol zorgden voor goed in het gehoor liggende melodieën die iedereen mee kon zingen. Sommige liederen uit die tijd zijn nu nog steeds bekend zoals: ‘Op de grote stille heide’, ‘Een karretje op de zandweg reed’, en ‘In een blauw geruiten kiel’ om er enige te noemen.

De lezing laat verder de opkomst van de (nationale) volkszang zien en de voorgeschiedenis van zangbundels als ‘Kun je nog zingen, zing dan mee’. Daarnaast passeren alle mogelijke populaire genres de revue als: romances en balladen, smartlappen, kermis- en soldatenliederen. Enige van deze liederen zullen ook ten hore worden gebracht onder begeleiding van de piano.

Speciaal belicht wordt ook Hendrik Jan van Lummel (1815-1877) hoofdonderwijzer in Houten en Utrecht. Hij stond o.a bekend om zijn schoolplaten en boeken over de 80-jarige oorlog. Maar ook zorgde hij voor de heruitgave van het Geuzenliedboek uit de 16e eeuw in 1872. Bij de volksopvoeding- en beschaving hoorden ook het kennisnemen van de oude liederen uit het rijke Vaderlandse Verleden vol heldendaden.

Frederiek Eggink studeerde geschiedenis en muziekgeschiedenis aan de Universiteit van Utrecht. Zij publiceert regelmatig in het blad Oud-Utrecht en houdt lezingen over muziek-historische onderwerpen uit de 19e en begin 20e eeuw.

In het verleden hield ze voor de Historisch Kring Tussen Rijn en Lek een boeiende presentatie over het leven van Catharina van Rennes (1858-1940), compleet met muziek en zang.

De lezing vindt plaats in De Open Hof in Wijk bij Duurstede,

Kerkstraatje 4, 3961 AV.

De zaal is open om 19.30 uur. De lezing begint om 20.00 uur.

‹ Terug naar het overzicht