Kastelen in de 21e eeuw

28 juli 2017

Donderdag 11 mei 2017 om 20.00 uur bespreekt Fred Vogelzang in ‘De Engel’, Burgemeester Wallerweg 2 te Houten, de actuele situatie van de kastelen in het Kromme Rijngebied.

Onder de titel: KASTELEN IN DE 21e EEUW vertelt hij ons over hun roemruchte geschiedenissen, maar ook over wat deze markante restanten uit een glorieus verleden ons heden ten dage nog te zeggen hebben en vooral, welke functie ze in de moderne tijd (kunnen) hebben.

Nederland kent nog steeds honderden kastelen en buitenplaatsen. Waren het vroeger vooral representatieve woningen voor de elite, we zien dat deze monumenten de laatste twee eeuwen steeds vaker andere functies krijgen. De eerste golf van hergebruik begint in het midden van de negentiende eeuw, toen uit het buitenland gevluchte kloosteroorden zich met name op Limburgse en Brabantse kastelen en buitenplaatsen vestigden. Aan het einde van de eeuw kiezen lokale overheden er voor om instellingen voor geestelijke gezondheidszorg

op buitenplaatsen onder te brengen vanwege de weldadige werking van de natuur op de patiënten.

Het aantal herbestemde monumenten en het palet van herbestemmingen neemt met name in de twintigste eeuw enorm toe. Scholen, kantoren, gemeentehuizen, hotels en restaurants en feestlocaties worden zo talrijk, dat twee-derde van de nog bestaande kastelen en buitenplaatsen nu een nieuwe functie heeft gekregen. De gevolgen van deze ontwikkelingen is onderwerp van een langjarig onderzoek door NKS Kenniscentrum voor Kasteel en Buitenplaats.

Om hoeveel locaties gaat het, waar liggen ze, vanaf wanneer vinden deze herbestemmingen plaats? Welke gevolgen hebben ze voor het gebouwde erfgoed en de historische omgeving? Hoe duurzaam zijn deze herbestemmingen en hoe dienen we als maatschappij met deze ontwikkeling om te gaan? Op deze vragen, toegespitst op de provincie Utrecht, gaat de lezing in.

Houdringe De Bilt

Fred Vogelzang studeerde geschiedenis en museologie in Utrecht en Leiden en werkte als docent/onderzoeker aan de Utrechtse Universiteit. Daarna was hij jarenlang als provinciaal historicus verbonden aan het Erfgoedhuis Utrecht. In 2010 promoveerde hij op een studie naar de baronie IJsselstein in de achttiende eeuw. Sinds een aantal jaren is hij als wetenschappelijk medewerker verbonden aan NKS Kenniscentrum voor kasteel en buitenplaats. Hij publiceert regelmatig over kastelen, buitenplaatsen, erfgoed en regionale geschiedenis.

Deze lezing vindt plaats in De Engel, Burgemeester Wallerweg 2, 3991 DM Houten. De zaal is open om 19.30 uur. De lezing begint om 20.00 uur.

‹ Terug naar het overzicht