Het Castellum vertelt

23 maart 2017

Op donderdag 23 maart 2017 zal Jan van Renswoude, een archeologische lezing verzorgen.

Hij neemt ons mee naar het verre verleden van Houten via spannende archeologische opgravingen. Onder de titel HET CASTELLUM VERTELT komen we veel te weten over het leven onze verre voorouders in deze contreien.

Jan van Renswoude is beroepsarcheoloog, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. ACVU HBS, zoals de onderneming heet, heeft zowel het proefsleuven onderzoek uitgevoerd als de feitelijke opgraving.

Het huidige Castellum-terrein Houten-zuid zoals het op dit moment heet is één van de laatste terreinen die toentertijd nog archeologisch onderzocht moesten worden voor er woningen werden gebouwd. Al heel lang stond met name de strook langs de spoorbaan onder bescherming van de RCE (Rijksdienst Cultureel Erfgoed). Later bleek uit de aangelegde proefsleuven dat het terrein meer oostelijk georiënteerd moest worden en dat het specifieke ijzertijdsporen verborg. Toen men uiteindelijk in 2011 en 2012 aan de slag moest vanwege de geplande woningbouw bleek het een zeer rijk vondstgebied te zijn. Uiteindelijk resulteerde de opgraving in veel bewoningsplattegronden, maar meer nog in ca. 300.000 vondsten. Een heel bijzondere was een complete visfuik, die inmiddels is geconserveerd. Bij het einde van de opgraving, een week voor het afgerond moest zijn, vond men de grootste verrassing: een complete boomstamkano die destijds onder grote belangstelling is gelicht. Een kano van 7,5 meter en helemaal compleet. De lezing zal over de inhoud, de bewoning, de periodes die de vele vondsten beslaan en de conclusies van het onderzoek gaan. Wij laten ons graag door Jan van Renswoude meevoeren door een boeiend deel van de bewoningstijdlijn in Houten.

Deze lezing vindt plaats in De Engel, Burgemeester Wallerweg 2,
3991 DM Houten.
De zaal is open om 19.00 uur. De lezing begint om 20.00 uur.

Voorafgaand aan deze lezing is er een korte ledenvergadering. Hierover en over de jaarstukken die daarbij horen wordt u nog nader bericht. De ledenvergadering begint om 19.30 uur. De lezing start om 20.00 uur. De zaal is open om 19.00 uur.

‹ Terug naar het overzicht