Boeren tussen rivier en veen

21 februari 2017

Dinsdag 21 februari 2017 om 20.00 uur geeft Chris de Bont, in ‘Huize Bunnichem’, een lezing over enkele aspecten uit de historische geografie van het Kromme Rijngebied

Klassiek historisch geograaf Chris de Bont vertelt ons in twee maal drie kwartier aan de hand van vele kaarten en afbeeldingen over de eigenschappen van het landschap tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Lek, eigenschappen die zijn terug te voeren tot de wijze waarop de mens gedurende de laatste tweeduizend jaar heeft geprobeerd het landschap naar zijn hand te zetten om er voor zichzelf en zijn nakomelingen een bestaan in te kunnen verzekeren.

Het Krommerijngebied ligt in de overgangszone van het Midden- en Oostnederlandse rivierengebied en het omvangrijke veengebied van West-Nederland. In de lezing zullen enkele specifieke gebiedsverschijnselen worden bekeken vanuit een wijder perspectief om ze daarna beter te kunnen begrijpen in de historisch-landschappelijke context van het Krommerijngebied zelf. Motto daarbij is dat het natuurlijke landschap door boeren in het verleden zo optimaal en functioneel mogelijk is ingericht. Dit boerenlandschap bepaalt tot op de dag van vandaag het aanzien van grote delen van het Krommerijngebied.

Chris de Bont studeerde sociale geografie aan de Universiteit van Amsterdam, waarbij hij zich specialiseerde in de historische geografie. Hij deed veel onderzoek op het grensvlak van fundamenteel en toegepast onderzoek.

Een aantal van zijn interessante publicaties worden gezien als baanbrekend in zijn vakgebied. In 2008 bundelde hij zijn kennis over de ontstaansgeschiedenis van de veenontginningen in het proefschrift: Vergetenland. Ontginning, bewoning en waterbeheer in de westnederlandse veengebieden tussen 800 en 1350. Hij stond ook aan de wieg van het historisch-geografisch classificatiesysteem Histland.

U bent welkom op 21 februari in ‘Huize Bunnichem’, Burg. Weijerstraat 26, 3981 EJ Bunnik.

De lezing begint om 20.00 uur. De zaal is open om 19.30 uur. Parkeren kan op en nabij het plein voor de oude Dorpskerk bij de Langstraat en ’t Wapen van Bunnik.

‹ Terug naar het overzicht