Met de poten in de modder 50 jaar graven in de achtertuin van Houten

31 december 2016

Expositie van 19 november 2016 t/m 28 oktober 2017

Deze expositie is afgelopen

Archeologische Werkgroep ‘Leen de Keijzer’ bestaat op 1 april 2017 50 jaar. De werkgroep heeft al die tijd voor continuïteit in het archeologisch onderzoek van Houten en omgeving gezorgd. Dat is best bijzonder. In deze tentoonstelling wordt daarbij stilgestaan.

Omdat de Archeologische Werkgroep ontstaan is vanuit de een jaar eerder opgerichte Historische Kring ‘Tussen Rijn en Lek’ die dít jaar dus 50 jaar bestaat, bestrijkt de jubileumtentoonstelling beide jaren.

Met de poten in de modder is een overzichtstentoonstelling, waar iedere inwoner van de gemeente Houten kan zien wat er hier, als het ware in de achtertuin, de laatste 50 jaar gevonden is. Naast allerlei vondsten kunnen bezoekers via een interactief programma zelf bekijken wat waar opgegraven is.

In de expositie is onder andere aandacht voor:

• de wegbereider: burgemeester Haefkens

• de geboorte van de werkgroep en de stichter, Leen de Keijzer

• de mooiste stukken van de belangrijkste opgravingen van de afgelopen 50

jaar

• de mooiste vondst van leden van de werkgroep

• het digitaal toegankelijk maken van lokale archeologische informatie.

In de loop van het jubileumjaar zullen nog allerlei activiteiten worden georganiseerd die een kijkje in de keuken van de werkgroep geven. De werkgroep ziet het als een van haar taken om de kennis van de lokale geschiedenis over te dragen aan de inwoners van de gemeente en andere belangstellenden. De jubileumgids is verkrijgbaar tijdens de openingsuren

voor € 5,- (kostprijs)

‘Het Oude Station’ (Stationserf 99, 3991 KX te Houten) is geopend op dinsdag en zaterdag van 11.00 uur tot 15.00 uur en op afspraak tel: 030-6379909 (alleen tijdens de openingsuren) of per mail: info@archeologiehouten.nl

‹ Terug naar het overzicht