Historisch Groen door Bert Maes

19 oktober 2016

Woensdag 19 oktober 2016 : lezing over Historisch Groen door Bert Maes.

Waar kan dit beter dan in het hoofdgebouw op het prachtige (groene) landgoed Wickenburgh, Wickenburghseweg 15, 3997 MT ’t Goy. U kunt terecht vanaf 19.30 uur. Het parkeerterrein ligt tegenover de ingang van het landgoed aan de overkant van de weg. Voor detailinformatie over het parkeren zie de website van Wickenburgh: www.landgoedwickenburgh.nl

De lezing begint om 20.00 uur.

Schermafbeelding 2016-06-01 om 21.37.37 Bomen en struiken vormen een belangrijk visueel onderdeel van ons landschap. Tegelijkertijd bevatten bomen en struiken veel informatie over het verleden, over toepassingen en gebruik. Hout, twijgen, schors, bast, bladeren, vruchten en bloemen waren waardevol als brandstof, geriefhout, bouwhout, looistof, houtskool, veevoeder, geneesmiddel, fruit enz.  In feite een rijk erfgoed, waarvan de kennis merendeels verloren is gegaan. In oude bosrestanten, houtwallen en heggen is nog iets van die cultuurgeschiedenis en ook ecologische waarden te zien. Van onze ca. 100 inheemse boom- en struiksoorten is de helft bedreigd in hun voortbestaan en minder dan 5% is nog als oorspronkelijk bewaard gebleven. Toch hebben zoektochten in de afgelopen decennia het rivierenland nog allerlei onverwachte zaken opgeleverd, en zelfs soorten waarvan men dacht dat ze verdwenen waren. In deze voordracht zal Bert een en ander over zijn ontdekkingstochten in dit bekende maar deels ook onbekende landschap laten zien.

Schermafbeelding 2016-06-01 om 21.37.50 Bert Maes is ecoloog en cultuurhistoricus en runt een eigen adviesbureau. Zijn specialismen zijn de inheemse bomen en struiken, de cultuurhistorie van parken en buitenplaatsen en de oude bossen en houtwallen. Daarnaast houdt hij zich bezig met spontane muurvegetatie en de flora van de stromende wateren. Van zijn hand verschenen o.a. De Linde in Nederland (1989), Bomen en Monumenten (1996), Betekenis en beheer van bomen en heesters als cultuurhistorisch erfgoed (2011) Een bijdrage leverde hij aan o.a. Bijzondere bomen in Nederland (2010) en De wilde rozen van Nederland (2011) Andere publicaties zijn te vinden op: www.ecologischadviesbureaumaes.nl

‹ Terug naar het overzicht