De Vrede van Utrecht en wat daaraan vooraf ging

18 september 2015

De Vrede van Utrecht en wat daaraan vooraf ging

De Vrede van Utrecht werd gevierd met grootse feesten, zoals dit vuurwerk

De Vrede van Utrecht werd gevierd met grootse feesten, zoals dit vuurwerk

Op woensdag 16 oktober 2013 zal Jan Maarten Doorman voor alle geïnteresseerden een lezing geven over de de beroemde Vrede van Utrecht  uit 1713, die een einde maakte aan twee eeuwen oorlog in Europa.In dit bijzondere jubileumjaar van de Vrede van Utrecht is het goed om eens te kijken naar wat deze vrede daadwerkelijk heeft voortgebracht . Voor de historisch geïnteresseerden roept dat ongetwijfeld een aantal vragen op. Was het wel zo’n uitzonderlijk vredesverdrag als tegenwoordig vaak wordt voorgesteld? Wat betekende dit uiteindelijk voor de Republiek der Verenigde Nederlanden? Moest de Republiek daarna genoegen nemen met een mindere positie in het Europese speelveld? Welke landen profiteerden juist van de Vrede van Utrecht?  Wat merkte de provincie Utrecht van zowel het conflict dat vooraf ging aan de vrede, te weten: de Spaanse Successieoorlog als de Vrede zelf?  En welke personen speelden een hoofdrol  tijdens deze periode? Zijn er nog verbanden te leggen naar de huidige tijd of is dat juist weer iets te ver gezocht? Op deze vragen en nog vele anderen zal de auteur antwoord geven in zijn lezing in de vorm van een powerpoint presentatie. De vele afbeeldingen moeten een sfeerbeeld geven waardoor je jweer waant in een tijd die al lang achter ons ligt.

De Vrede van Utrecht werd gevierd met grootse feesten, zoals dit vuurwerk

Jan Maarten is amateur historicus die van jongs af aan al interesse heeft voor geschiedenis in het algemeen. Sinds 2006 is hij bestuurslid van de Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen e.o. en zit in de redactie van het tijdschrift Oud Rhenen.  Als archiefmedewerker werkt hij voor de Plant Sciences Group. Dit is één van de kenniseenheden van de universiteit te Wageningen. De lezing wordt gehouden in Het Wapen van Werkhoven, Herenstaat 31, 3985 RR Werkhoven.
Aanvang 20 uur. Zaal open 19.30 uur.

‹ Terug naar het overzicht