Joodse leven

02 april 2015

Op donderdag 2 april 2015 geeft Victor Brilleman een lezing over het (verdwenen) Joodse leven in Wijk bij Duurstede.

Begin jaren 90 van de vorige eeuw deed Victor Brilleman onderzoek naar het Joodse leven in Wijk bij Duurstede met als doel om deze onbekende, maar heel interessante geschiedenis voor het nageslacht te bewaren. Na dit eerste onderzoek werd zijn belangstelling voor dit onderwerp alleen maar groter en is hij altijd bezig gebleven met onderzoek op dit terrein. Naar aanleiding van zijn onderzoekingen verschenen in 1992 en 1993 twee artikelen over de Joodse begraafplaatsen in Wijk bij Duurstede in Tussen Rijn en Lek. Deze artikelen werden omgewerkt en verder aangevuld voor het boek ‘Ordentelijke lieden van de Joodsche Natie, Bijdragen tot de Joodse geschiedenis van Wijk bij Duurstede 1671-1923’ (in 1994 verschenen in de Historische Reeks Kromme-Rijngebied 2 en inmiddels uitverkocht).
In Utrechtse biografieën. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende mensen uit het Kromme Rijngebied (Utrecht 2002) leverde Victor twee bijdragen over Wijkse Joden: Isaac Hijmans (1822-1893), koopman en wethouder en Abigael Nathan (1742-1835) vleeshouwster en koopvrouw.

De Wijkse Synagoge, Volderstraat 7, vlak voordat het woonhuis werd in 1923

De Wijkse Synagoge, Volderstraat 7, vlak voordat het woonhuis werd in 1923

Drie jaar later verscheen in Het Kromme Rijngebied. Tijdschrift van de Historische Kring ‘Tussen Rijn en Lek’ het samen met Peter Tammes geschreven artikel: In Memoriam: Joodse slachtoffers (1940-1945), geboren in Wijk bij Duurstede. Hierin werden de droeve lotgevallen van de vermoorden en hun families beschreven.
Bij de lezing met als titel: “Ordentelijke lieden van de joodsche Natie”over de geschiedenis van de Joden in Wijk bij Duurstede zal worden ingegaan op hun vestiging, herkomst, begraafplaatsen, synagogen, beroepen, behuizing en families en hun relaties te Wijk en daarbuiten. Ook komt de terugval en opheffing van de Joodse gemeente eind 19e en begin 20e eeuw aan de orde, alsmede de in Wijk geborenen, die tijdens de Tweede Wereldoorlog vermoord werden. Het zijn thema’s die deels ook op gevisualiseerde wijze tijdens de wandeling in juni behandeld kunnen  worden.

De bijzondere stadswandeling met de focus op de joodse geschiedenis van Wijk vindt plaats op zaterdag 27 juni  2015. Onze gids is dan ook Victor Brilleman. De wandeling begint om 14 uur en start bij het Oude Stadhuis op de Markt in Wijk bij Duurstede.

Drs. Victor Brilleman (1950) studeerde geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.

Hij verzorgde de Nederlandse tekstbewerking, bibliografie en beeldresearch voor het standaardwerk Pinkas, geschiedenis van de joden in Nederland (1992). Vanaf 1981 is hij rondleider bij het Joods Historisch Museum (waaronder ook Portugese Synagoge en Hollandsche Schouwburg) te Amsterdam, waar hij ook stadswandelingen door Joods Amsterdam geeft en lezingen houdt. Sinds 2000 is hij werkzaam als archivaris bestuurlijke archieven bij de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij is in zijn vrije tijd onder meer actief als onderzoeker van vroegere Joodse gemeenten in de provincie. Van 2004 tot 2014 was Victor bestuurslid van het Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland. Vanaf 2006 is hij redactielid (nu redactiesecretaris) van het tijdschrift Misjpoge, kwartaaltijdschrift van de Nederlandse Kring voor Joodse Genealogie.

De lezing vindt plaats in De Open Hof, Kerkstraatje 4, 3961 AV Wijk bij Duurstede (0343-574565). Aanvang 20 uur, zaal open 19.30 uur.

‹ Terug naar het overzicht