De Historische Kring Tussen Rijn en Lek

De Historische Kring Tussen Rijn en Lek is een vereniging (opgericht in 1966) die zich richt op de toekomst, met de volle aandacht voor het verleden van het Kromme-Rijngebied.

Ze heeft als doel iedereen die interesse heeft in deze streek en haar geschiedenis met elkaar in contact te brengen en de kennis over het gebied uit te breiden en te verdiepen. Lees meer over onze vereniging.

Wim van Zijl (17 november 1954 – 4 mei 2018)

Na een kort ziekbed is op 4 mei onze penningmeester Wim van Zijl overleden. Pas vier weken daarvoor had hij te horen gekregen dat hij ongeneselijk ziek was en dat er alleen nog levensverlengende behandeling mogelijk was. Hij hoopte zelf nog een half jaar of jaar te hebben, dit mocht helaas niet zo zijn.

Wim was al vijftien jaar lid van de vereniging toen hij in mei 2016 als penningmeester lid van het bestuur van de Historische Kring werd. Hij was van beroep accountant. Vanaf dat moment werd de financiële administratie van de vereniging perfect bijgehouden. Wim was in staat om al in januari de financiële stukken klaar te hebben van het voorgaande jaar. Daarnaast was hij een sympathiek man en een plezierig medebestuurslid.

Wij zullen hem zeer missen.

Het bestuur van de Historische Kring ‘Tussen Rijn en Lek’

Veel activiteiten

Voor alle geïnteresseerden in de historie van het Kromme Rijngebied bieden we uitstekende mogelijkheden om zich te verdiepen en te genieten. Elk jaar organiseren wij meerdere excursies en lezingen en exposities waarvoor u zich kunt inschrijven via deze website.

omslag Het Kromme-RijngebiedDaarnaast kunt u via de site nummers van ons tijdschrift online doorbladeren en eventueel nabestellen. Daarin kunt u lezen over onze
vereniging, maar ook bevat elk nummer een aantal unieke, speciaal voor ons tijdschrift geschreven verhalen.

Sinds 2010 verschijnt het blad in een geheel vernieuwde, compacte vorm in full color. Ga daarvoor naar Ons tijdschrift.

Nu actueel: tentoonstelling, de schatten van Vechten – Fectio

Toen het nieuwe fort van de Hollandse Waterlinie in 1867 werd gebouwd, stuitten de bouwers op funderingen van een veel oudere versterking. Het bleken resten te zijn van castellum Fectio, een van de eerste Romeinse forten langs de noordelijke Limes. Aan de schatten van Fectio is een tentoonstelling gewijd. Deze is te zien bij de Archeologische Werkgroep op het Stationserf 99 in Houten. De tentoonstelling is op dinsdag en zaterdag open van 11:00 tot 15:00 uur.
Lees verder

Onze website!

De website is gemoderniseerd. Zo is er een beveiligde verbinding aangebracht en is er een nieuwspagina. Ook is sinds 27 februari 2018 de website beter te bezoeken op een mobiele telefoon en is het lettertype iets groter gemaakt. Daarnaast zijn we actief op facebook en twitter.

Heeft u commentaar, tips, ideeën? Laat het ons weten, via de contact-pagina.