De Historische Kring Tussen Rijn en Lek

De Historische Kring Tussen Rijn en Lek is een vereniging (opgericht in 1966) die zich richt op de toekomst, met de volle aandacht voor het verleden van het Kromme-Rijngebied.

Ze heeft als doel iedereen die interesse heeft in deze streek en haar geschiedenis met elkaar in contact te brengen en de kennis over het gebied uit te breiden en te verdiepen. Lees meer over onze vereniging.

Vergaderstukken Ledenvergadering

De agenda, vergaderstukken, jaarverslagen van 2017 en de begroting van 2018 behorende bij de algemene ledenvergadering op woensdag 14 maart 2018 staan op de website!
Ga hier naar de vergaderstukken

Veel activiteiten

Voor alle geïnteresseerden in de historie van het Kromme Rijngebied bieden we uitstekende mogelijkheden om zich te verdiepen en te genieten. Elk jaar organiseren wij meerdere excursies en lezingen en exposities waarvoor u zich kunt inschrijven via deze website.

omslag Het Kromme-RijngebiedDaarnaast kunt u via de site nummers van ons tijdschrift online doorbladeren en eventueel nabestellen. Daarin kunt u lezen over onze vereniging, maar ook bevat elk nummer een aantal unieke, speciaal voor ons tijdschrift geschreven verhalen.

Sinds 2010 verschijnt het blad in een geheel vernieuwde, compacte vorm in full color. Ga daarvoor naar Ons tijdschrift.

Onze website!

Op dit moment wordt de website gemoderniseerd. Zo is er een beveiligde verbinding aangebracht en is er een nieuwspagina. Ook is sinds 27 februari 2018 de website beter te bezoeken op een mobiele telefoon en is het letterype iets groter gemaakt. Daarnaast zijn we actief op facebook en twitter. De website is nog niet af, want we verbeteren hem telkens.

Heeft u commentaar, tips, ideeën? Laat het ons weten, via de contact-pagina.