side bg

Werkgroep Genealogie
en Historisch Onderzoek

De werkgroep is een onderdeel van de Historische Kring ‘Tussen Rijn en Lek’. Doel van de werkgroep is het verzamelen van genealogische informatie, deze vastleggen en toegankelijk maken voor verder onderzoek. Er is een stuurgroep gevormd voor het opstarten van deze werkgroep bestaande uit Hans van Aken, Volkert Groothoff en Johan van Impelen.

Project: Oude schoolfoto’s 

Als eerste project heeft de werkgroep gekozen voor het thema: oude schoolfoto’s van vóór 1945. Wij willen van deze foto’s een databank aanleggen per school, per klas en dit voor iedere kern. Het lijkt ons wenselijk om eerst binnen de Historische Kring te peilen of dit idee aanslaat, voordat wij alle inwoners van onze regio gaan benaderen. 
Wij zoeken mensen die dit project verder willen uitwerken. Wij denken aan leden die beschikken over pc met scanner, enige kennis over archivering en dit een leuk project vinden. 
U kunt zich opgeven bij een van onderstaande werkgroepleden. 

Natuurlijk willen wij ook een indruk krijgen over hoeveel oude schoolfoto’s er onder onze leden aanwezig zijn. Onze vraag is dan ook of u ons daarvan op de hoogte wilt brengen. U hoeft nog geen foto’s in te leveren of op te sturen, in deze fase hebben wij alleen behoefte aan een voorlopige inventarisatie.

Meldt ons als u in het bezit bent van oude schoolfoto’s en noem daarbij voor zover bekend de plaats, naam van de school en jaargang. 
Belangstellenden voor dit project nodigen wij uit om zich aan te melden.

Contactpersoon
Hans van Aken, Karpersloot 9, 3993 TN Houten, 030-6377513

side bg