side bg

Historische Kring ‘Tussen Rijn en Lek’

De Historische Kring Tussen Rijn en Lek is een vereniging die zich richt op de toekomst, met de volle aandacht voor het verleden van het Kromme-Rijngebied. De vereniging bestaat sinds 1966 en heeft als doelstelling iedereen die interesse heeft in deze streek en haar geschiedenis met elkaar in contact te brengen en de kennis over het gebied uit te breiden en te verdiepen.

Bent u geïnteresseerd in de historie van het Kromme Rijngebied? Dan bieden we u uitstekende mogelijkheden om u daarin te verdiepen en daarvan te genieten.
De vereniging informeert haar leden over de rijke geschiedenis van het gebied door middel van:

Lezingen
Circa 6 maal per jaar afwisselend in de drie Kromme Rijngemeenten Wijk bij Duurstede, Bunnik en Houten. Lees meer.

Publicaties
Vier maal per jaar het tijdschrift “Het Kromme Rijngebied”, toegezonden aan de leden; een eigen boekenreeks onder de naam “Historische Reeks Kromme Rijngebied”; publicaties van de archeologische werkgroep; artikelen in kranten. Lees meer.

Excursies
Meerdere malen per jaar; onder deskundige begeleiding naar interessante historische plaatsen binnen en buiten de Kromme Rijnstreek. Eenmaal per jaar is er een grote excursie naar een interessante bestemming in binnen- of (nabij) buitenland.; deze duurt een dag en wordt traditiegetrouw afgesloten met een diner. Lees meer.

Exposities
Incidenteel worden er kleinschalige exposities georganiseerd. Lees meer.

Verder stelt ze haar leden in staat om in groepsverband actief bezig te zijn met de streekgeschiedenis. Dat kan o.a. in de werkgroepen: Archeologie, Monumenten, Oral History en de werkgroep Genealogie en Historisch Onderzoek.
De vereniging is incidenteel actief in educatieve geschiedenisprojecten voor de jeugd.

Adres
secretariaat
Maria van Boechoutlaan 23
3984 PE Odijk
tel. 030 6562057 / 06-27892909
Of mail het secretariaat of de vereniging.

Verenigingszaken/jaarstukken

Bestuur van de vereniging
Otto Wttewaall – voorzitter
Joop van Herwijnen -vice-voorzitter en werkgroep archeologie
Jan van Geest – 1ste secretaris
Norma Mulder – 2de secretaris
Wim van Zijl – penningmeester
Herman Steenman – ledenadministratie
Hans van Aken – werkgroep genealogie en historische onderzoek
Aletta van Emden – monumentenwerkgroep Bunnik
 Ellie Oude Heuvel – oral history Houten

De vereniging belegt statutair elk jaar een ledenvergadering, waarvoor alle leden van harte uitgenodigd zijn.
Wie de jaarstukken (verslag ledenvergadering, jaaroverzicht, verslag en begroting penningmeester) wil inzien klikt op onderstaande link:

Ereleden
Prof. Dr. C Dekker
A. Graafhuis
Dr. G. de Nie
P.S.A. de Wit
L.M.J. de Keijzer †

side bg