side bg

Open Monumentendag 2016 in het Kromme Rijngebied

Open Monumentendag 2016 staat in het teken van Iconen en Symbolen. Daarmee wordt bij deze 30ste editie van het evenement verwezen naar beelden en tekens met een bijzondere extra betekenis. In monumenten zie je ze overal: van binnen en van buiten, in ornamenten, in reliëfs, in schilderingen. Monumenten zelf kunnen ook iconische waarde hebben in het landschap of in de stad, zoals kerktorens, molens, boerderijen en kastelen.

Dit jaar werken de Open Monumentendag comités van Bunnik, Houten en Wijk bij Duurstede samen. Zij hebben in het hele Kromme Rijngebied activiteiten georgani- seerd en er voor gezorgd dat vele monumenten hun deuren voor u hebben geopend. De rivier de Kromme Rijn staat centraal als symbool voor dit gebied. De voorlopers van deze rivier waren verantwoordelijk voor de ruimtelijke inrichting van het ge- bied van de Kromme Rijn. De afdamming van deze rivier in het jaar 1122 bij Wijk bij Duurstede maakte het mogelijk grote gebieden te ontginnen en geschikt te maken voor bewoning. 2016 is tevens het jaar dat de Historische Kring “Tussen Rijn en Lek” haar 50 jarig bestaan viert. Deze vereniging heeft als werkgebied het gehele Kromme Rijngebied en veel van haar leden zijn betrokken bij Open Monumentendag, als lid van een van de comités, als vrijwilliger of als monumenteigenaar. In het najaar organi- seert de Historische Kring in samenwerking met het Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht een symposium over de Middeleeuwse geschiedenis van het Kromme Rijngebied. Behalve de vele historische gebouwen die u op Open Monumentendag

kunt bekijken, worden er lezingen gegeven, rondleidingen verzorgd, zijn er toneel- en muziekoptredens, kinderactiviteiten en kunt u varen op de Kromme Rijn en op de Lek, en met een historische bus het gebied verkennen.De meeste activiteiten vinden plaats op zaterdag; in de gemeente Houten kunt u ook op zondag enkele monumenten bezoeken. In dit boekje vindt u het gehele programma en achtergrondinformatie over de te bezichtigen gebouwen. 

 

Het bestuur van Tussen Rijn en Lek wenst u veel plezier bij het bekijken en beleven van al die symbolen en iconen in ons mooie Kromme Rijngebied!

 

Wanneer u HIER klikt kunt u het boekje digitaal bekijken.

side bg