side bg

Nieuwsbrief Tussen Rijn en Lek

Seizoen 2016-2017 Nieuwsbrief nr. 4, 31 maart 2017.
secretariaat: Maria van Boechoutlaan 23, 3984 PE Odijk; tel: 030-6562057; mail: janvangeest@ziggo.nl

INHOUD: tijdschrift, lezingen, jaarlijkse dagexcursie, expositie, kleine excursie, meerijden

In een maand twee enveloppen van Tussen Rijn en Lek op uw deurmat. Een vereniging als Tussen Rijn en Lek kan slechts bestaan door de enthousiaste inzet van een groot aantal vrijwilligers. Dat geldt ook voor de auteurs van de interessante artikelen in ons tijdschrift: Het Kromme Rijngebied. Bij het versturen van de vorige nieuwsbrief was het tijdschrift nog net niet klaar. In dit tijdschrift nr. 1 van 2017 staat o.a. het intrigerende verhaal van Het Verloren Kerkhof in Werkhoven, waarvoor Johan van Impelen veel research deed. Dat willen we u niet onthouden. Vandaar dat u kort na de vorige mailing alweer een envelop van Tussen Rijn en Lek op uw deurmat vindt. Het bestuur wenst u veel leesplezier.

Zaterdag 8 april 2017 is weer de volledig verzorgde dagexcursie, ditmaal naar Sint Truiden in België. Een hele dag genieten van unieke historische zaken onder leiding van professionele gidsen, inclusief koffie, lunch en afsluitend diner.

Een gedetailleerd programma heeft u als aparte uitnodiging bij de nieuwsbrief van begin maart ontvangen. Wanneer u die niet meer heeft en toch nog graag zou deelnemen aan deze leuke dag, mail of bel dan naar Herman Steenman: 030-6342644. Mail: hjjsteenman@xs4all.nl

Donderdag 11 mei 2017 geeft Fred Vogelzang een lezing met als thema: De actuele situatie van de kastelen in het Kromme Rijngebied.

Onder de titel: KASTELEN IN DE 21e EEUW vertelt hij ons over hun roemruchte geschiedenissen, maar ook over wat deze markante restanten uit een glorieus verleden ons heden ten dage nog te zeggen hebben en vooral, welke functie ze in de moderne tijd (kunnen) hebben.

Nederland kent nog steeds honderden kastelen en buitenplaatsen. Waren het vroeger vooral representatieve woningen voor de elite, we zien dat deze monumenten de laatste twee eeuwen steeds vaker andere functies krijgen. De eerste golf van hergebruik begint in het midden van de negentiende eeuw, toen uit het buitenland gevluchte kloosteroorden zich met name op Limburgse en Brabantse kastelen en buitenplaatsen vestigden. Aan het einde van de eeuw kiezen lokale overheden er voor om instellingen voor geestelijke gezondheidszorg op buitenplaatsen onder te brengen vanwege de weldadige werking van de natuur op de patiënten.

Het aantal herbestemde monumenten en het palet van herbestemmingen neemt met name in de twintigste eeuw enorm toe. Scholen, kantoren, gemeentehuizen, hotels en restaurants en feestlocaties worden zo talrijk, dat twee-derde van de nog bestaande kastelen en buitenplaatsen nu een nieuwe functie heeft gekregen. De gevolgen van deze ontwikkelingen is onderwerp van een langjarig onderzoek door NKS Kenniscentrum voor Kasteel en Buitenplaats.

Om hoeveel locaties gaat het, waar liggen ze, vanaf wanneer vinden deze herbestemmingen plaats? Welke gevolgen hebben ze voor het gebouwde erfgoed en de historische omgeving? Hoe duurzaam zijn deze herbestemmingen en hoe dienen we als maatschappij met deze ontwikkeling om te gaan? Op deze vragen,

toegespitst op de provincie Utrecht, gaat de lezing in.

Fred Vogelzang studeerde geschiedenis en museologie in Utrecht en Leiden en werkte als

Houdringe in De Bilt

docent/onderzoeker aan de Utrechtse Universiteit. Daarna was hij jarenlang als provinciaal historicus verbonden aan het Erfgoedhuis Utrecht. In 2010 promoveerde hij op een studie naar de baronie IJsselstein in de achttiende eeuw. Sinds een aantal jaren is hij als wetenschappelijk medewerker verbonden aan NKS Kenniscentrum voor kasteel en buitenplaats. Hij publiceert regelmatig over kastelen, buitenplaatsen, erfgoed en regionale geschiedenis.

Deze lezing vindt plaats in De Engel, Burgemeester Wallerweg 2, 3991 DM Houten. De zaal is open om 19.30 uur. De lezing begint om 20.00 uur.

 

Kleine Excursie naar Kasteel Loenersloot.

Naar aanleiding van de lezing van Fred Vogelzang over kastelen is er op zaterdag 27 mei 2017 een kleine excursie georganiseerd naar kasteel Loenersloot. Een kasteel en voormalige ridderhofstad in Loenersloot, gelegen aan de westelijke oever van de Angstel.

Het kasteel stamt uit de 12e eeuw, is sinds mei 2013 voor bezoekers geopend. Het werd 750 jaar particulier bewoond. Ooit woonde in het kasteel een roofridder, Splinter van Loenersloot. Het kasteel is in 2012 en 2013 grondig gerestaureerd. Een heel grote verbouwing was van 1773-1776, toen het werd verbouwd tot een zomerverblijf. Veel uit die tijd is behouden gebleven! U waant zich nu dan ook in een buitenhuis uit die tijd, met behoud van het specifieke van een middeleeuws kasteel met alles wat daar bij hoort: gracht, stokoude toren, kloostermoppen, oprijlaan, enz. Al met al een schitterend gerestaureerd kasteel! De laatste bewoonster, de barones, die er bijna 50 jaar woonde, lijkt toevallig net niet aanwezig in de volledig ingerichte ruimten.

We worden om 11.30 uur verwacht bij de toegang naar het kasteel. U moet op eigen gelegenheid naar Loenersloot. (zie hieronder de mogelijkheid om mee te rijden met iemand).

De rondleiding vertrekt vanaf het bankje/fietsenrek op de oprijlaan van het kasteel (zie bord “start rondleiding”). Bezoekers met de auto worden verzocht te parkeren op de daarvoor ingerichte parkeerplaats. Deze ligt ca. 10 minuten lopen van het kasteel en is met borden aangegeven. Parkeren bij het kasteel is niet mogelijk. Het kasteel ligt aan de Rijksstraatweg 211 in Loenersloot.

Voor wie het leuk vindt is er de mogelijkheid om na de kasteelrondleiding vanaf 13.30 uur deel te nemen aan de rondleiding door het park. Dat is kosteloos. Er is op het kasteel en in het park geen horecagelegenheid, dus geen mogelijkheid koffie of thee te drinken. U moet zich voor deze excursie wel aanmelden van te voren. Men leidt rond in groepen van 10 personen. Men moet dus van te voren weten hoeveel mensen er komen om het juiste aantal gidsen te kunnen inzetten. U kunt zich aanmelden bij Norma Mulder, per mail: norma.han@casema.nl of per telefoon: 0343-591568. Bij geen gehoor inspreken en uw telefoonnummer noemen. Helaas is deze excursie niet kosteloos. Tussen Rijn en Lek vraagt van de deelnemers een eigen bijdrage van € 5,- per persoon. U wordt verzocht dit geld op 27 mei aan bestuurslid Norma Mulder te betalen. Liefst met gepast geld!

 

Onthulling bord Het Verloren Kerkhof

Op vrijdag 24 maart 2017 heeft burgemeester dhr. H.M. Ostendorp om 12.00 uur een informatiebord onthuld nabij het ‘Verloren Kerkhof’ op de Achterdijk (nabij huisnummer 47). Het was een feestelijke bijeenkomst. De heren Bongers en Meerdinkveldboom bedachten dat het aardig zou zijn om van deze plek een soort herinneringsplaats te maken. Via de heer Koning kwam het idee tercht bij Aletta van Embden, bestuurslid van de historische kring. In samenwerking met de gemeente Bunnik, de historische kring Tussen Rijn en Lek, en Johan van Impelen die alle research deed en er een prachtig Werkhovens Verhaal van maakte, is deze droom nu gerealiseerd. Bij een fiets- of wandeltocht kan men gebruikmaken van het informatiebord op de nieuwe picknickplaats met bank en lezen via een zg. QR code op het bord, die u met uw smartphone kunt activeren, over ‘Het Verloren Kerkhof’ in dit fraaie landschap.

 

Oproep voor bezorging in Bunnik voor ons tijdschrift en nieuwsbrief.

Onze huidige bezorger voor Bunnik stopt met het bezorgen in mei 2017. Wie van onze leden uit Bunnik wil dit daarna op zich nemen. Het gaat om het 4 à 6 keer per jaar het bezorgen van onze nieuwsbrief en/of tijdschrift “Het Kromme-Rijngebied”. Alleen in de bebouwde kom van de kern Bun- nik. Zo leer je het hele fraaie dorp Bunnik goed kennen. Graag reacties naar: – Herman Steenman: hjjsteenman@xs4all.nl, tel. 030 6542644Aletta van Embden: a.g.van.embden@casema.nl. tel. 030 6567325

Expositie in Het Oude station Houten

MET DE POTEN IN DE MODDER, 50 jaar graven in de achtertuin van Houten

Expositie van 19 november 2016 t/m 28 oktober 2017

Archeologische Werkgroep ‘Leen de Keijzer’ bestaat 50 jaar, op 1 april 2017.

De werkgroep heeft al die tijd voor continuïteit in het archeologisch onderzoek van Houten en omgeving gezorgd. Dat is best bijzonder en in deze tentoonstelling wordt daarbij stilgestaan.

Omdat de Archeologische Werkgroep ontstaan is vanuit de een jaar eerder opgerichte Historische Kring ‘Tussen Rijn en Lek’, die dít jaar dus 50 jaar bestaat, bestrijkt de jubileumtentoonstelling beide jaren.

Met de poten in de modder is een overzichtstentoonstelling, waar iedere inwoner van de gemeente Houten kan zien wat er hier, als het ware in de achtertuin, de laatste 50 jaar gevonden is. Naast allerlei vondsten kunnen bezoekers via een interactief programma zelf bekijken wat waar opgegraven is.

In de expositie is onder andere aandacht voor:

In de loop van het jubileumjaar 2017 zullen nog allerlei activiteiten worden georganiseerd die een kijkje in de keuken van de werkgroep geven. De werkgroep ziet het als een van haar taken om de kennis van de lokale geschiedenis over te dragen aan de inwoners van de gemeente en andere belangstellenden. De jubileumgids is verkrijgbaar tijdens de openingsuren voor € 5,- (kostprijs)

‘Het Oude Station’ (Stationserf 99, 3991 KX te Houten) is geopend op dinsdag en zaterdag van 11.00 uur tot 15.00 uur en op afspraak tel: 030-6379909 (alleen tijdens de openingsuren) of per mail: info@archeologiehouten.nl

Meerijden met elkaar!

Eén van de opmerkingen van leden in het kader van onze enquête was dat het prettig zou zijn als leden zouden kunnen meerijden met anderen naar lezingen excursies en dergelijke. Niet iedereen heeft een auto en sommige van onze locaties zijn weliswaar historisch fraai, maar soms ook moeilijk te bereiken als je geen auto rijdt.

Het bestuur stelt voor dat leden die iemand mee willen/kunnen nemen dat aangeven bij Norma Mulder. Mensen die graag mee willen rijden kunnen dat ook aangeven. Norma probeert het aanbod en de vraag dan te matchen. U kunt dit doen per mail: norma.han@casema.nl of per telefoon: 0343-591568 (bij geen gehoor inspreken en telefoonnummer noemen).

Tot ziens op onze activiteiten

Het bestuur

31 maart 2017

side bg